Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunstkaufhaus Regensburg GbR 
  • Obchodní dům s uměním Řezno GbR 
  •  
  • Kumpfmühlerstr. 14 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Kunstkaufhaus Regensburg GbR

Was ist das Kunstkaufhaus? - eine Plattform für Künstler und Kulturschaffende, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, - ein Erlebnis- und Informationsraum für Kunstinteressierte mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm, - ein Kaufhaus für und mit Kunst, um Hemmschwellen abzubauen und Berührungsängsten entgegenzuwirken, - Vielfalt und Qualität der Kunstwerke werden über ein Bewerbungsverfahren und einer Auswahl durch eine Fachjury gewährleistet, - Kunst für Jedermann: die Zielgruppe des Kunstkaufhauses ist bewusst eine andere, wie die einer Kunstgalerie. Um das Interesse und die Neugier an der Kunst auf breiter Ebene zu wecken, sollen die Kunstwerke zwischen 1 und 1000 Euro kosten. Das Regensburger Kunstkaufhaus findet seit 2003 im 2-jährigen Turnus in der Stadt Regensburg (Oberpfalz) statt. Im Vordergrund des Kunstkaufhauses steht die Idee, Kunst ohne Hemmschwellen für Jedermann und jeden Geldbeutel zu präsentieren. Kunst zum Erleben, Begreifen und Kaufen! Das Regensburger Kunstkaufhaus versteht sich auch als Netzwerk und Plattform für regionalen und internationalen Austausch, vor allem mit Osteuropa und dem Nachbarland Tschechien. Kunstkaufhaus Regensburg 2003 - "Ran an die Kunst": Unter dem Motto "Kunst erleben – begreifen – kaufen" startete das Kunstkaufhaus – Projekt 2003 zum erstenmal in Regensburg mit sensationellem Erfolg. Im ehemaligen Brüchner Möbelhaus am Donaumarkt wurden über 1000 qm Ausstellungsfläche mit Kunst bespielt, über 130 Künstler präsentierten eine Vielfalt originaler Werke zu erschwinglichen Preisen. Workshops und Open-Stage-Veranstaltungen, Kinderaktionen und Schulklassenprogramm, Kunstinstallationen und -aktionen, das Kunstkaufhaus war 6 Wochen lang ein einzigartiges Kunsterlebnis für Jedermann. Kunstkaufhaus Regensburg 2005 - "Kunst kann Brücken schlagen": Das zweite Kunstkaufhaus knüpfte an den Erfolg des ersten an und baute das bereits entstandene Netzwerk zwischen regionalen und nationalen Künstlern weiter aus. Ein lebendiger Ost-West-Dialog mit niederländischen und tschechischen Künstlern, sowie die Teilnahme junger Hochschulkünstler bereicherten das Konzept. Die spannende und riesige Werksschau hielt Einzug im Deggingerhaus in der Wahlenstraße und entpuppte sich erneut als ideale Plattform, um Brücken zwischen Menschen und Kunst enstehen zu lassen. Kunstkaufhaus Regensburg 2007 - "Der Kunst Raum geben": In diesem Jahr dreht sich alles um die Themen "Was ist Kunst?" und "der Kunst im Leben Raum geben". Neben dem klassischen Kunstrepertoire wird der dreidimensionalen Kunst ein besonderes Augenmerk geschenkt. Darüber hinaus wird der Ost-West-Dialog wieder aufgegriffen und weiter intensiviert. Auf den Spuren der "Glasstraße" wird erstmals auch Glaskunst im Kunstkaufhaus ausgestellt. Ein Highlight der vielen kulturellen Veranstaltungen wird das "Kunst-Duell" sein – hier wird sozusagen mit Kunstmaterialien "gekocht". Das Team 2007: Stephanie Fischer, Britta Kutzner, Peter Troppmann und Ingrid Westerboer. Das Kunstkaufhaus ist vom 16.11.2007 bis zum 22.12.2007 geöffnet: Mo-Fr: 15.00-20.00 Uhr, Sa: 10.00-20.00 Uhr, So: 10.00-15.00 Uhr (Schausonntag). Vernissage: Freitag, 16.11.07, 18.00 Uhr im "Schenker Turm" in der Kumpfmühlerstraße 14, Regensburg. Einfahrt: Ladehofstraße Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Obchodní dům s uměním Řezno GbR

Co je to obchodní dům s uměním? - platforma pro umělce a osoby činné v kulturní tvorbě pro jejich prezentaci široké veřejnosti, - prostor pro zážitky a informace pro zájemce o umění s rozmanitým doprovodným programem, - obchodní dům pro umění a s uměním, pro odbourání zábran a odstraňování strachu z dotyku, - rozmanitost a kvalita uměleckých děl jsou zajišťovány výběrovým postupem odbornou porotou, - umění pro každého: cílová skupina obchodního domu s uměním je záměrně jiná než u umělecké galerie. Aby se vzbudil zájem a zvědavost o umění v širokém záběru, mají umělecká díla stát mezi 1 a 1000 EUR. Řezeňský obchodní dům s uměním se koná v městě Řezně (Horní Falcko) od roku 2003 ve dvouletých intervalech. V popředí tohoto obchodního domu s uměním je nápad, prezentovat umění pro každého a pro každou peněženku bez zábran. Řezeňský obchodní dům s uměním je chápán také jako pojítko a platforma pro regionální a mezinárodní výměnu, především s východní Evropou a sousedním Českem. Obchodní dům s uměním Řezno 2003 - "Vzhůru za uměním": Pod heslem "Umění prožít - pochopit - koupit" začal projekt obchodního domu s uměním v roce 2003 poprvé v Řezně se senzačním úspěchem. V bývalém obchodním domě s nábytkem Brüchner u Donaumarkt bylo pokryto více než 1000 m2 výstavní plochy uměním, více než 130 umělců prezentovalo množství rozmanitých originálních děl za přijatelné ceny. Workshopy a akce na open-stage, akce pro děti a program pro školní mládež, umělecké instalace a akce, obchodní dům s uměním byl po šest týdnů jedinečným uměleckým zážitkem pro každého. Obchodní dům s uměním Řezno 2005 - "Umění dokáže stavit mosty": Druhý obchodní dům s uměním navázal na úspěch prvního a rozvinul již vzniklé pojítko mezi regionálními a ostatními umělci. Živý dialog mezi východem a západem s nizozemskými a českými umělci a také účast mladých umělců z vysokých škol obohatily tento koncept. V budově Deggingerhaus ve Wahlenstra3e se usídlila napínavá a obrovská pracovní přehlídka a z ní se vyvinula ideální platforma, jak nechat vzniknout mosty mezi lidmi a uměním. Obchodní dům s uměním Řezno 2007 - "Dát umění prostor": V letošním roce se všechno točí kolem témat "Co je umění?" a "dát umění prostor v životě". Vedle klasického uměleckého repertoáru je zvláštní pozornost věnována trojrozměrnému umění. Dále a stále intenzivněji se pokračuje v dialogu mezi východem a západem. Na stopách po "Skleněné stezce" se poprvé v obchodním domě s uměním vystavuje také sklářské umění. Jedním z vrcholů mnoha kulturních akcí bude "Souboj umění" - zde se bude tak říkajíc "vařit" s uměleckými materiály. Tým 2007: Stephanie Fischer, Britta Kutzner, Peter Troppmann a Ingrid Westerboer. Obchodní dům s uměním je otevřen od 16.11.2007 až do 22.12.2007: Po-Pá: 15.00-20.00 hodin, So: 10.00-20.00 hodin, Ne: 10.00-15.00 hodin (prohlídková neděle). Vernisáž: Pátek, 16.11.07, 18.00 hodin v "Schenker Turm", Kumpfmühlerstraße 14, v Regensburgu. vjezd: Ladehofstraße Další informace najdete na našich internetových stránkách!
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB