Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stiftung 700 Jahre Stadt Pilsen  
  • Nadace 700 let města Plzně 
  •  
  • Náměstí Republiky 1 
  • 306 32 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Stiftung 700 Jahre Stadt Pilsen

Die Stiftung "700 Jahren Stadt Pilsen" ist eine Vereinigung des öffentlichen Rechts und wurde 1993 gegründet. Die Stiftung unterstützt Projekte, die auf Entfaltung und Erneuerung der Stadt gerichtet sind. Im Mittelpunkt stehen die Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bewohner und das Marketing für die Stadt. Ziele der Stiftung sind das Engagement für die weitere Stadtentwicklung, die Verschönerung ihres Aussehens und das Eintreten für ein vielfältiges Angebot an kulturellen, sportlichen, gesellschaftlichen, humanitären und sonstigen Aktivitäten. Im Rahmen des Auftrags der Stiftung wird mit gesellschaftlichen, Bildungs- und Interessenorganisationen, mit staatlichen Stellen, mit Wissenschafts-, Kunst-, Wirtschafts- und Unternehmerkreisen und auch mit einzelnen Personen zusammengearbeitet. 

Nadace 700 let města Plzně

Nadace 700 let města Plzně je právnickou osobou a byla založena v roce 1993. Nadace podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Účelem nadace je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města, zkrášlení jeho vzhledu a pestřejší nabídku kulturních, sportovních, společenských, humanitárních a dalších aktivit. V rámci svého poslání nadace spolupracuje se společenskými, vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, s vědeckými, uměleckými, hospodářskými, podnikatelskými kruhy i s jednotlivými občany. 
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB