Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Brücke/Most-Stiftung zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenarbeit 
 • Nadace Brücke/Most na podporu česko-německého porozumění a spolupráce 
 •  
 • Reinhold-Becker-Straße 5 
 • 01277 Dresden 
 •  
 • Sonstige / ostatní

Info • Info

Brücke/Most-Stiftung zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenarbeit

1997 gegründete, unabhängige und überparteiliche private gemeinnützige Stiftung zur deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenarbeit. Tätig in den Bereichen Bildung, Wissen, Kultur sowie Kommunikation und Vernetzung.

Projektauswahl:
Internetportal tschechien-portal.info, Begegnungs- und Fortbildungsprojekt "Ehemalige tschechische Zwangsarbeiter/innen als Zeitzeugen in deutschen Schulen", deutsch-tschechisches Kultur-Vernetzungstreffen, interkulturelle Fortbildungen für verschiedene Zielgruppen, Tschechische Kulturtage in Dresden und der Euroregion Elbe/Labe 1999-2004.

Außenstelle Prag:
Štepánská 14 CZ-110 00 Praha 1
Tel: +420 222 233 530
Fax: +420 222 233 530
praha@bruecke-most-stiftung.de

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Nadace Brücke/Most na podporu česko-německého porozumění a spolupráce

Nezávislá nadstranická soukromá obecně prospěšná nadace pro německo-české porozumění a spolupráci, založená v roce 1997. Činná v oblastech vzdělávání, vědy, kultury a také komunikace a propojování kultur.

Výběr z projektů:
Internetový portál tschechien-portal.info, Projekt setkávání a dalšího vzdělávání "Bývalí nuceně nasazení Češi a Češky jako svědci doby na německých školách", německo-české setkání o prostupování kultur, interkulturní další vzdělávání pro různé cílové skupiny, České kulturní dny v Drážďanech a euroregionu Elbe/Labe 1999-2004.

Praha: Štepánská 14 CZ-110 00 Praha 1
Tel: +420 222 233 530
Fax: +420 222 233 530
praha@bruecke-most-stiftung.de

Další informace najdete na internetových stránkách!
 • Öffnungszeiten:
 • Montag-Donnerstag: 09.00-17.00 Uhr, Freitag: 09.00-15.00 Uhr.
 • Otevírací doba:
 • Pondělí-čtvrtek: 09.00-17.00 hodin, Pátek: 09.00-15.00 hodin.
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB