Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Josef Machs Bienenhaus Krušlov 
 • Machův včelín Krušlov 
 •  
 • Krušlov 24 
 • 38719 Čestice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Josef Machs Bienenhaus Krušlov

Krušlov ist eine kleine Gemeinde in der Region Strakonice, wo der Imker und Holzschnitzer Josef Mach ein unikales Werk menschlicher Schaffenskraft geschaffen hat. Er hat sich nicht nur ganz seinen lebenden Bienen verschrieben, sondern auch seine Liebe für sie im Schnitzhandwerk umgesetzt und aus verschiedenen Holzarten ein ganzen Bienenköniginnenreich geschaffen. Machs geschnitzten und bemalten Bienenstock mit geschnitzter Innenausstattung haben in den letzten Jahren zahlreiche Menschen aus Tschechien und dem Ausland besichtigt.

Das Objekt ist – auch wenn es kein Denkmal ist - unbestritten von kulturellem Wert, den es zu erhalten gilt. Das Bienenhaus umfasst 65 künstlerisch gestaltete Bienenstöcke, einige sind geschnitzt, andere gemalt menschlicher Architektur nachempfunden. Das Innere des Bienenhauses hat Josef Mach mit zahllosen Schnitzereien, die Personen der Imkerei, Orte aus der Umgebung und Denkmäler unserer Heimat darstellen, ausgeschmückt. Hölzerne Bienen umschwärmen einen Spiegel, sitzen auf Bildern und Uhren und auch auf Fensterbrettern, Tischen und Stühlen tummelt sich das Bienenvolk.

Der Bau des Bienenhauses wurde 1948 begonnen, so dass es heute schon über sechzig Jahre alt ist, weshalb Rekonstruktionenen und Reparaturen am verfallenden Bienenhaus unerlässlich waren. Zu diesem Zweck wurde der Bürgerverein Krušlovský včelín, o.s. (Bienenhaus Krušlov) gegründet, der sich bemüht, diesen Ort für spätere Generationen zu erhalten. Mithilfe von Zuschüssen aus dem Programm für regionale Entwicklung und von zahlreichen EinzelspenderInnen, Imkereivereinen und Freiwilligen ist es gelungen, das Bienenhaus zu reparieren, ihm ein neues Dach zu verpassen und den alten Glanz wiederherzustellen.

Momentan konzentriert sich der Verein auf die Sammlung von Mitteln für die Restaurierung der Holzschnitzereien, von denen es an die 200 Stück gibt. Diese werden dann wieder ins innere des Bienenhauses eingesetzt. In Zukunft soll dann ein Imkereimuseuem entstehen, in dem diese schöne Kunst vorgestellt wird.

Machův včelín Krušlov

Krušlov je malá obec na Strakonicku, kde včelař a řezbář Josef Mach, vytvořil unikátní dílo lidové tvořivosti. Celý svůj život zasvětil nejen živým včelám, ale svou lásku k nim promítl i do řezbářského řemesla a z různých druhů dřev vytvořil celé včelí království. Machův vyřezávaný, malovaný včelín s řezbářskou výzdobou interiérů navštěvovalo v minulosti mnoho lidí nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Tento objekt, i když není památkou, má nesporně kulturní hodnotu, kterou je nutno zachovat. Včelín obsahuje 65 výtvarně zpracovaných úlů, některé vyřezávané ztvárňující lidovou architekturu, jiné malované. Interiéry včelína Josef Mach vyzdobil nespočetnými řezbami připomínající osobnosti včelařství, místa z okolí i památky naší vlasti. Dřevěné včelky lemují zrcadlo, posedávají na obrazech či hodinách, včelí společenství najdeme i na okenních parapetech, stolku a židlích.

Stavba včelína byla započata v roce 1948, takže včelínu je dnes už přes šedesát let, a i proto byla nutná rekonstrukce a nezbytné opravy chátrajícího včelína. Pro tento záměr vzniklo občanské sdružení Krušlovský včelín,o.s., které se snaží zachovat toto místo pro další generace. Za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova, mnoha jednotlivých dárců, včelařských spolků a dobrovolníků se podařilo včelín opravit, dát mu novou střechu a vrátit bývalý lesk.

Nyní se sdružení soustředí na zajištění prostředků na restaurování dřevořezeb, kterých je na 200 kusů. Ty se pak vrátí do interiérů včelína. Do budoucna pak vznikne muzeum včelařství prezentující tento krásný obor.
 • Öffnungszeiten:
 • Juni – Oktober
 • Eintrittspreis in €: ca. 0,80
 • Otevírací doba:
 • červen - říjen
 • Vstupné v Kč: 20,-
Rendert Time: 0,180 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB