Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • LAG der Region Písek 
  • MAS Brána Písecka 
  •  
  • Čížová 127 
  • 398 31  
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

LAG der Region Písek

Die lokale Aktionsgruppe LAG der Region Písek entstand am 16.11.2006 in Form einer Bürgervereinigung. Der Initiator war der Gemeindeverband der Region Písek Nord, der sich aus Unternehmern und gemeinnützigen Organisationen bildet. Der Zuständigkeitsbereich der LAG ist mit dem des Gemeindeverbands der Region Písek Nord identisch und nimmt das Katastergebiet von zwei Städten, 24 Gemeinden und drei Ortsteilen der Stadt Písek, über einer Gesamtfläche von 370,37 km2 ein.

MAS Brána Písecka

Místní akční skupina MAS Brána Písecka vznikla ve formě občanského sdružení ke dni 16. 11. 2006. Iniciátorem vzniku MAS byl Dobrovolný svazek obcí severního Písecka, který se otevřel spolupráci s podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi regionu. Rozloha území na kterém MAS působí, je totožná s územím DSO severního Písecka. Zaujímá katastrální území 2 měst, 24 obcí a 3 místních částí města Písek o celkové rozloze 370,37 km2.
Rendert Time: 0,185 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB