Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Ladislav Sutnar Galerie  
 • Galerie Ladislava Sutnara 
 •  
 • Sedláčkova 19, Riegrova 11 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Mgr. Renata Kroupová Jenšíková
 •  
 • Tel. +420 377 631 073
 • eMail jensiren@rek.zcu.cz

Info • Info

Ladislav Sutnar Galerie

Die Ladislav Sutnar Galerie entstand im Mai 2011 durch die Transformation der bisherigen, im Kulturherzen der Stadt Pilsen situierten Universitätsgalerie. Im Mai 2014 ist die Galerie in das Akademische Zentrum in der Nähe des Hauptplatzes (nám. Republiky) umgezogen.

Die Galerie beherbergt Ausstellungen der einheimischen sowie gastierenden Pädagogen und Studenten. Im Rahmen der grenzüberschreitenden und euroregionalen Zusammenarbeit stellt sie zugleich der Öffentlichkeit das Schaffen von befreundeten ausländischen Künstlern, Designern und Institutionen vor und zwar vor allem der Partnerstädte Pilsens oder der vorherigen, gegenwärtigen und künftigen Kultur-Hauptstädte Europas. Sie bekennt sich so zur aktiven Teilnahme an dem Projekt Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015.

Nicht weniger bedeutend für die Galerie ist das einzigartige Vermächtnis der Persönlichkeit und des Werkes von Ladislav Sutnar, gebürtigen Pilsener, einer der bedeutendsten Personen der tschechischen Zwischenkriegs-Moderne und bedeutender Persönlichkeit der amerikanischen und weltweiten angewandten Kunst und Design. Eine der Ausstellungen ist alljährlich gerade dem Werk von Ladislav Sutnar gewidmet, dessen Namen die Galerie trägt.

Galerie Ladislava Sutnara

Galerie Ladislava Sutnara vznikla v květnu 2011 transformací dosavadní Univerzitní galerie, situované v  kulturním srdci města Plzně. V květnu 2014 byla přemístěna do nově vzniklého Akademického centra blízko náměstí Republiky.

Galerie hostí výstavy domácích i hostujících pedagogů a studentů, zároveň v rámci přeshraniční i euroregionální spolupráce seznamuje veřejnost s tvorbou spřízněných zahraničních umělců, designérů a institucí – a to především partnerských měst Plzně či bývalých, současných a budoucích evropských hlavních měst kultury. Hlásí se tak k aktivní spoluúčasti na projektu Plzeň – EHMK 2015.

Neméně významný je pro galerii jedinečný odkaz osobnosti a díla Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka, jedné z nejvýznamnějších postav české meziválečné moderny a významné osobnosti amerického a světového užitého umění a designu. Jedna z výstav je každoročně věnována právě dílu Ladislava Sutnara, jehož jméno galerie nese.
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Vstupné v Kč: zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

Galerie Ladislav Sutnar - die Ausstellung Venus Amerikas Ladislav Sutnars | Galerie Ladislava Sutnara - výstava Americké Venuše Ladislava Sutnara
Der Oberbürgermeister von Pilsen Mgr. Martin Baxa (inks) übernimmt vom Direktor des Instituts für Kunst und Design Doc. Josef Mištera originelle Grafik von Ladislav Sutnar, ein Geschenk der Stadt vom Sohn des Künstlers Radoslav Sutnar | Primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa (vlevo) přebírá od ředitele Ústavu umění a designu doc. Josefa Mištery originální grafiku Ladislava Sutnara, kterou městu věnoval umělcův syn Radoslav Sutnar
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB