Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Laien-Theaterverein "Buřina" in Klatovy 
  • Ochotnický divadelní spolek "Buřina" v Klatovech 
  •  
  • Domažlická 767 
  • 339 01 Klatovy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Laien-Theaterverein "Buřina" in Klatovy

Der Laien-Theaterverein "Buřina" wurde im Herbst 2005 auf Aufforderung von Hana Haladová, Leiterin des städtischen Kulturzentrums in Klatovy, gegründet. Im März 2006 zählte die Gruppe 10 Mitglieder, insbesondere Studenten der Mittel- und Hochschulen. Der Name des Ensembles "Buřina" soll die Assoziation mit der Kopfbedeckung von Charlie Chaplin und Herrn Tau erwecken. Der Verein steht allen Interessenten des Laien-Theaters und der Erziehung im literarischen Drama offen. Der Vereinsleiterin und Regisseurin ist Michaela Jankulárová. Das Ensemble trifft 1x wöchentlich im Kino Šumava zusammen. Repertoiar: 2006 - Gasthaus Bei Pantalone oder Commedia dell´arte - Komödie. ---------

Ochotnický divadelní spolek "Buřina" v Klatovech

Ochotnický divadelní spolek "Buřina" vznikl na podzim 2005 na výzvu Hany Haladové, ředitelky Městského kulturního střediska v Klatovech. Počet členů se v březnu 2006 ustálil na deseti členech, vesměs studentech středních a vysokých škol. Název souboru "Buřina" je asociací na pokrývku hlavy Charlie Chaplina a Pana Tau. Spolek je určen všem zájemcům o ochotnické divadlo a dramatickou výchovu. Vedoucí spolku a režisérkou je Michaela Jankulárová. Soubor se schází 1x týdně v prostorách Kina Šumava. Repertoár: 2006 - Hostinec U Pantalona aneb Commedia dell´arte - komedie.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB