Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Ladislav Sutnar Fakultät für Design und Kunst der Westböhmischen Universität in Pilsen 
  • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni 
  •  
  • Univerzitní 22 
  • 306 14 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Ladislav Sutnar Fakultät für Design und Kunst der Westböhmischen Universität in Pilsen

Die Ladislav Sutnar Fakultät für Design und Kunst der Westböhmischen Universität in Pilsen ist eine moderne und dynamische Ausbildungsstätte, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2004 einen festen Platz unter den Kunsthochschulen in der Tschechischen Republik erworben hat und zu einer beliebten Bildungsanstalt für die Bereiche Bildende Kunst und Design wurde.

Die Studenten können hier unter der Leitung bedeutender tschechischer Künstler den Bachelor- oder Mastergrad in einem breiten Spektrum von Fachrichtungen in den Bereichen Angewandte Kunst und Design erwerben. Die Fakultät bietet den Studenten unter anderem einen sehr guten akademischen Background und professionell ausgestattete Studios und Ateliers. Die Fakultät entwickelt sich ständig dynamisch weiter und arbeitet gleichzeitig eng mit anderen Arbeitsstätten und Fakultäten der Westböhmischen Universität zusammen, wie z.B. mit dem Forschungszentrum für neue Technologien, der Fakultät für Maschinenbau oder der Fakultät für angewandte Wissenschaften. Eine Reihe von Projekten basiert gerade auf der Verknüpfung von künstlerischen und technischen Fachbereichen.

Die Studenten der Ladislav Sutnar Fakultät für Design und Kunst sind regelmäßig bei nationalen sowie internationalen Wettbewerben erfolgreich. Die Fakultät beteiligt sich wesentlich am Projekt Pilsen – Europäische Kulturhauptstadt 2015, es betreibt die Ladislav Sutnar Galerie und organisiert für die Öffentlichkeit Kurse im Bereich der bildenden Kunst, sowie die Internationale Sommerkunstschule ArtCamp. Die Fakultät arbeitet mit einer Reihe von tschechischen sowie ausländischen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen und fördert die Verknüpfung von künstlerischen und technischen Fachbereichen.

Seit dem akademischen Jahr 2012/13 erfolgt der Unterricht in einem neu errichteten Gebäude, das auf dem Campus der Westböhmischen Universität entstanden ist und im Oktober 2012 feierlich eröffnet wurde. 2013 verwandelte sich das Institut in die Fakultät für Kunst, die an den Nachlass des Pilsner Künstlers und international anerkannten Designers Ladislav Sutnar anknüpft.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni je moderní a dynamická škola, která si od svého založení v roce 2004 vybudovala pevné postavení mezi ostatními vysokými uměleckými školami v ČR a stala se vyhledávanou vzdělávací institucí v oblasti výtvarného umění a designu.

Studenti zde pod vedením řady významných českých umělců získávají bakalářské a magisterské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených na design, aplikované a užité umění. Svým studentům škola nabízí mimo jiné pevné akademické zázemí a profesionální vybavení studií a ateliérů. Fakulta se neustále dynamicky rozvíjí a rovněž úzce spolupracuje s ostatními pracovišti a fakultami ZČU, jako je např. Výzkumné centrum nových technologií, Fakulta strojní nebo Fakulta aplikovaných věd. Řada jeho projektů je založena právě na prostupnosti uměleckých a technických oborů.

Studenti FUD pravidelně slaví úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích, fakulta se významně podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, provozuje Galerii Ladislava Sutnara, organizuje výtvarné kurzy pro veřejnost včetně mezinárodní letní školy umění ArtCamp, spolupracuje s řadou českých i zahraničních kulturních a vzdělávacích institucí a je i propagátorem propojování uměleckých oborů s technickými.

Od akademického roku 2012/13 výuka probíhá v nově postavené budově, která vyrostla v kampusu ZČU a byla slavnostně otevřena v říjnu 2012. V roce 2013 došlo k přeměně ústavu na uměleckou fakultu, která navazuje na odkaz plzeňského rodáka, mezinárodně uznávaného designéra Ladislava Sutnara.

Fotogalerie • Fotogalerie

Foto: Miroslav Chaloupka, www.nejlepsiadresa.cz / Feierliche Eröffnung des neuen Gebäudes des Kunst- und Designinstituts | Foto: Miroslav Chaloupka, www.nejlepsiadresa.cz / Slavnostní otevření nové budovy UUD
Architektonische Studie des neuen Gebäudes des Kunst- und Designinstituts (Universitätsgelände Pilsen-Bory) | Architektonická studie nové budovy Ústavu umění a designu (univerzitní areál Bory)
Rendert Time: 0,200 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB