Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Keltische Gruppe Menhir 
  • Keltská skupina Menhir 
  •  
  • Hodonínská 1047/51 
  • 323 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Keltische Gruppe Menhir

Die Keltische Gruppe Menhir bietet Theaterauftritte, ausgefeilte Vorführungen von Fechtkämpfen, attraktive Zweikämpfe und mystische Geschichten dar. Als Verein, dér sich mit Fechten und Theaterspielen befasst, ist die Gruppe unter ihrem Namen bereits seit 2001 aktiv. Einige Mitglieder haben jedoch in diesem Bereich viel länger Erfahrungen.

Die Gruppe Menhir führt in ihren Auftritten unkonventionelle Programme aus der Zeit des Altertums, in der die ältesten hoch entwickelten Zivilisationen entstanden, vor. Am häufigsten begegnet man den Geschichten der Kelten aus der Zeit von 400 v.Ch. bis zur Wende der Zeitrechnung, als diese ihren größten kulturellen Aufschwung erlebt haben. Zuschauer können auch Schicksale der Bewohner des alten Roms, den traditionellen Feinden der keltischen Stämme, mit erleben. Das Fechten, der Kampf ohne Waffen, oder der Tanz, aber auch die Mystik, die unwiderruflich zu dieser Zeit gehören, sind in die Szenen integriert. In Programmen der Gruppe Menhir erscheinen auch Elemente der uralten Völkerkulturen - vom alten Norden, dem Mittelmeer, Nahost und weiteren. 

Keltská skupina Menhir

Keltská skupina Menhir nabízí divadelní výstupy, propracovaná šermířská představení, atraktivní souboje a mystické příběhy. Jako sdružení zabývající se šermem a divadlem působí pod tímto názvem již od roku 2001. Někteří jeho členové však mají v této oblasti výrazně dlouhodobější zkušenosti.

Skupina Menhir předvádí na svých vystoupeních netradiční programy z období starověku, kdy vznikaly nejstarší vyspělé civilizace. Nejčastěji se setkáte s příběhy Keltů z doby laténské (cca 400 př.n.l. - přelom letopočtu), kdy tento národ prožíval svůj největší kulturní rozmach. Můžete rovněž prožít osudy obyvatel starého Říma, tradičních nepřátel keltských kmenů. Scény jsou prokládány šermem, bojem beze zbraní či tancem, ale také mystikou, která k této době neodmyslitelně patří. V programech skupiny Menhir se také objevují prvky jiných dávných kultur - staroseverské, národů středomoří, blízkého východu a dalších. 
Rendert Time: 0,153 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB