Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Diözesanrat der Katholiken im Bistum Regensburg 
  • Katolická diecézní rada v řezeňském biskupství 
  •  
  • Obermünsterplatz 7 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Diözesanrat der Katholiken im Bistum Regensburg

Der Diözesanrat der Katholiken ist das höchste Laiengremium im Bistum Regensburg. Er setzt sich zusammen aus den gewählten Dekanatsratsvorsitzenden der 33 Dekanate, den Delegierten von Verbänden und berufenen Mitgliedern. Zu den Aufgaben des Diözesanrates gehört unter anderem die Vertretung der Anliegen der katholischen Christen und die Beratung der Bistumsleitung.

Die inhaltliche Arbeit findet vor allem in den verschiedenen Sachausschüssen statt. Ein Sachausschuss „Partnerschaft Regensburg – Pilsen“ hat sich zum Ziel gesetzt, die laufenden Aktivitäten zu unterstützen und den partnerschaftlichen Austausch zwischen den beiden Diözesen zu fördern. An der Spitze des Diözesanrates fungiert ein zehnköpfiger Vorstand. Weitere Informationen finden Sie unter www.dioezesanrat-regensburg.de

Katolická diecézní rada v řezeňském biskupství

Katolická diecézní rada je nejvyšším laickým grémiem v řezeňském biskupství. Je sestavena z volených předsedů rad 33 děkanství, z delegovaných členů z jednotlivých svazů a z povolaných členů. K úkolům diecézní rady patří mimo jiné zastupování v záležitostech katolických křesťanů a konzultační a poradenská spolupráce s vedením biskupství.

Konkrétní práce se odehrává především v různých výborech. Cílem odborného výboru "Partnerství Řezno - Plzeň" je podporování stávajících aktivit a přispívání k partnerské výměně mezi oběma diecézemi. V čele Diecézní rady funguje desetičlenné představenstvo. Další informace najdete na www.dioezesanrat-regensburg.de
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB