Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Lehrstuhl für Musikkultur an der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität 
  • Katedra hudební kultury pedagogické fakulty ZČU 
  •  
  • Klatovská 51 
  • 306 14 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Lehrstuhl für Musikkultur an der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität

Der Lehrstuhl der Musikkultur ist das einzige Hochschulinstitut im Gebiet Musik und Musikerziehung in Pilsner Region. Sein ursprünglicher Name war "Lehrstuhl der Musikerziehung". Im Jahre 1992 wurde er zum "Lehrstuhl der Musikkultur" umbenannt, denn seit Anfang der 90er Jahre verfolgt er nicht nur die musikpädagogischen, sondern auch künstlerische und musiksoziologische Ziele. 

Katedra hudební kultury pedagogické fakulty ZČU

Katedra hudební kultury FPE ZČU je jediným vysokoškolským pracovištěm v oblasti hudby a hudební výchovy v Plzeňském kraji.  Její původní název byl Katedra hudební výchovy, avšak v roce 1992 byla přejmenována na Katedru hudební kultury, neboť od začátku 90. let výrazně sleduje nejenom cíle hudebně pedagogické, ale i hudebně umělecké a muzikologické. 


Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB