Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Karlsbader Repre Band - ein professionelles Oktett mit Solisten 
 • Karlovarský Repre Band - profesionální oktet se sólisty 
 •  
 • Šmeralova 15 
 • 360 05 Karlovy Vary 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Karlsbader Repre Band - ein professionelles Oktett mit Solisten

Den Impuls zur Entstehung der Band gab die Idee des Pianisten und Jazzmann Jindřich Volf junior, ein Orchester zu bilden, das den Karlsbader Bezirk repräsentieren könnte. Zusammen mit seinen Kollegen der Abteilung Jazz der Karlsbader Kunstschule Milan Krajíc und seinem Vater gelang ihnen bald die Auswahl von ausgezeichneten, aus der Region Karlsbad stammenden Musikern, zumeist Berufs-Jazzmännern. Künstlerischer Leiter ist Milan Krajíc, es singt Magdaléna Rezková.

Veranstaltungen:
 • Konzerte der Band selbst oder mit gastierenden Künstlern,
 • Begleitungen von Festival-, Gesellschafts-, Kultur-, und Firmenveranstaltungen, Abitur- und Repräsentationsbällen, Rezeptionen, Stehempfängen, Modeschauen, Vernissagen, Firmenpräsentationen, Partys, Kongresse, Konferenzen, Tagungen, zeremoniellen Programmen, Unterhaltungsveranstaltungen.
 • Konzerte auf Jazzfestivals, Leitung von Jazz-Workshops, Studio-Projekte.

Repertoire:
 1. Tanzmusik - traditionelle aber auch moderne Popmusik,
 2. Konzertmusik - Jazz (von Swing bis zum gegenwärtigen Jazz), an der Grenze zwischen klassischer Musik und Jazz (Projekte mit symphonischen Orchestern), festliche Musik,
 3. Begleitung von Konzert- und Tanzmusik namhafter innländischer und ausländischer Solisten.

Karlovarský Repre Band - profesionální oktet se sólisty

Podnětem ke vzniku kapely byla myšlenka pianisty a jazzmana Jindřicha Volfa mladšího vytvořit orchestr, který by mohl reprezentovat Karlovarský kraj. Spolu se svými kolegy z jazzového oddělení karlovarské umělecké školy Milanem Krajícem a svým otcem dospěli brzo k výběru vynikajících hudebníků, většinou výkonných jazzmanů pocházejících z Karlovarského kraje. Uměleckým vedoucím je Milan Krajíc a zpívá Magdaléna Rezková.


Akce:
 • Koncerty samostatné nebo s hostujícími umělci,
 • doprovody festivalových, společenských, kulturních a podnikových akcí, maturitních a reprezentačních plesů, recepcí, rautů, módních přehlídek, vernisáží, podnikových prezentací, předváděcích párty, kongresů, konferencí, sněmů, ceremoniálních programů, zábavních akcí,
 • koncerty na jazzových festivalech, vedení jazzových workshopů, studiové projekty. 

Repertoár:
 1. taneční hudba – tradiční i moderní populární hudba,
 2. koncertní hudba – jazzová (od swingu po současný jazz), na pomezí vážné hudby a jazzu (projekty se symfonickými orchestry), slavnostní hudba,
 3. doprovod - koncertní a taneční hudby renomovaných tuzemských i zahraničních sólistů.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB