Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Union der bildenden Künstler in der Region Karlsbad 
  • Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců 
  •  
  • Borská 36 
  • 362 63 Karlovy Vary - Dalovice 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Union der bildenden Künstler in der Region Karlsbad

Die Union der bildenden Künstler in der Region Karlsbad (KO UVU) umfasst die Bezirke Karlovy Vary, Sokolov und Cheb. Die Union entstand 1990 aus dem ehemaligen Verband der bildenden Künstler der ČSSR. KO UVU ist eine freiwillige, parteiunabhängige, autonome und nicht monopolistische Künstlervereinigung. Zu ihr gehören bildende Künstler, Architekten und Theoretiker der bildenden Kunst ohne Rücksicht auf Nationalität und Staatsangehörigkeit. Es gilt vor allem für Personen, die im Karlsbader Gebiet wirken. Die Union ist nicht zugänglich für Bürger, die sich der bildenden Kunst nur als Hobby widmen. 2006 hat die Union 33 Mitglieder. Die Union nimmt an diesen Festivals und Projekten teil: - Chebské dvorky - Kreisfestival für Künstler, - Mezinárodní výtvarný plenér Loket (Malen in der freien Natur nach der Wirklichkeit), - ARTKONTAKT - internationales Workshop für bildende Künstler. Verbandszweck: Die KO UVU kümmert sich vor allem um den Schutz der profesionellen Interessen aller Mitglieder und der Entfaltung ihrer kulturellen, sozial-rechtlichen und geschäftlichen Tätigkeiten. Für die Mitglieder werden verschiedene Formen der Werbung übernommen.

Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců

Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců zahrnuje okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Vznikla v roce 1990 z původního Svazu výtvarných umělců ČSSR. KO UVU je dobrovolnou, nepolitickou, nezávislou, výběrovou a nemonopolní organizací. Sdružuje výtvarné umělce, architekty i teoretiky výtvarného umění bez ohledu na národnost a státní příslušnost, kteří působí v karlovarské oblasti. Nesdružuje občany, kteří se věnují výtvarnému umění jako svému hobby. V současné době čítá členská základna 33 členů. Účastníme se těchto uměleckých festivalů a projektů: - Chebské dvorky - krajský umělecký festival, - Mezinárodní výtvarný plenér Loket, - ARTKONTAKT - mezinárodní workshop pro výtvarníky. Poslání sdružení: Posláním KO UVU je především ochrana profesionálních zájmů všech členů a rozvíjení kulturních, sociálně-právních a obchodních činností. Pro členy zajišťujeme rozmanité formy propagace.
Rendert Time: 0,216 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB