Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Karlsbader Musikinformationsportal - Karlsbader Rocklandkarte "www.kvrm.cz" 
  • Karlovarský hudební informační portál - Karlovarská rocková mapa "www.kvrm.cz" 
  •  
  • Božičany 140 
  • 362 26 Božičany (Karlovy Vary) 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Karlsbader Musikinformationsportal - Karlsbader Rocklandkarte "www.kvrm.cz"

Der Bürgerverein Mánička betreibt das Internetportal Karlsbader Rocklandkarte (KVRM). Diesen kompletten Musikführer durch die Musikszene der Karlsbader Region findet man auf der Web-Adresse: "www.kvrm.cz". Das Portal Karlsbader Rocklandkarte enthält eine Datei von vielen Musikgruppen unterschiedlichen Stils aus der ganzen Karlsbader Region. Regelmäßig erscheinen hier Rezensionen der in der Region veranstalteten Konzerte, Rezensionen von neuen Aufnahmen der registrierten Bands, Annoncen für kommende Musikveranstaltungen u.ä. Es gibt auch einen musikorientierten Basar, Diskussionen u. a. Ziel des Projekts ist die Unterstützung der Musikszene in der Region Karlsbad. Hier gibt es zahlreiche Bands von guter Qualität, für die es jedoch schwierig ist, sich durchzusetzen. Ziel ist es, vom informative neue Web-Seiten von hoher Qualität zu präsentieren, die die breite Öffentlichkeit sowie die Konzertveranstalter in der ganzen Tschechischen Republik über die Musikszene im Karlsbader Kreis informieren und die die Arbeit der regionalen Gruppen präsentieren sollen. Die Web-Seiten zeigen die Aktivitäten der einzelnen Gruppen. Mit Hilfe der regionalen Musiker und Veranstalter werden sie regelmäßig aktualisiert. Die Seiten enthalten eine Übersicht über die einzelnen Gruppen, ihre Historie, Gegenwart, Biographie, MP3, Kontakte, Konzerte oder Hinweise auf ihre Homepage. Die Gestaltung der Seiten sowie ihre Informationsmannigfaltigkeit können von den Usern selbst beeinflusst werden. Jeder, der sich registriert hat, hat die Möglichkeit, die Karlsbader Rocklandkarte zu ergänzen. Nach einer schnellen Autorisation der Redaktion werden die Beiträge oder Rezensionen veröffentlicht. Zur besseren Einbindung der Besucher ins "Leben" des Portals erscheinen dort verschiedene Umfragen und Hitparaden. Geschichte: Das Projekt Karlsbader Rocklandkarte mit dem Ziel, diese Musikgenre in der Region zu beleben, entstand Ende des Jahres 2003. Inzwischen hat es zahlreiche Fans gefunden.

Karlovarský hudební informační portál - Karlovarská rocková mapa "www.kvrm.cz"

Občanské sdružení Mánička je provozovatelem internetového portálu Karlovarská rocková mapa (KVRM). Tento kompletní průvodce hudební scénou Karlovarského kraje najdete na webové adrese "www.kvrm.cz". Portál Karlovarská rocková mapa obsahuje databázi velkého množství hudebních skupin různých stylů z celého Karlovarského kraje. Pravidelně se zde objevují recenze koncertů uskutečněných v regionu, recenze nových nahrávek zaregistrovaných kapel, anonce na chystané hudební akce a podobně. K dispozici je i hudebně zaměřený bazar, diskuse a další. Cílem celého projektu je podpora krajské hudební scény. V regionu je mnoho kvalitních skupin, které se však obtížně zviditelňují. Naším cílem je vytvořit z informativního hlediska kvalitní webové stránky, které budou širokou veřejnost i pořadatele koncertů v celé ČR informovat o hudební scéně v Karlovarském kraji a budou svým způsobem činnost regionálních kapel prezentovat. Webové stránky budou aktivity kapel monitorovat a za pomoci regionálních hudebníků a pořadatelů akcí budou pravidelně aktualizovány. Stránky obsahují přehled jednotlivých kapel, jejich historii, současnost, biografii, MP3, kontakty, koncerty či odkazy na jejich domovské stránky. Podobu stránek a jejich informační pestrost mohou ovlivňovat samotní uživatelé. Každý, kdo se zaregistruje, získá možnost na Karlovarskou rockovou mapu přispívat. Po rychlé autorizaci ze strany redakce uveřejníme jeho články či recenze. Pro větší zapojení návštěvníků do "života" portálu se na něm objevují různé ankety a hitparády. Historie: Projekt Karlovarská rocková mapa, jehož cílem je oživit tento hudební žánr v regionu, vznikl koncem roku 2003. Za dobu svého fungování si našel velké množství příznivců.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,158 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB