Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Steinkreuz im Schlosspark 
 • Kamenný kříž v zámeckém parku 
 •  
 • Dalovice 
 • 36263  
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Steinkreuz im Schlosspark

Im Schlosspark, in der Nähe des Neuen Schlosses, befindet sich ein Steinkreuz mit einer Höhe von 94 cm, einer Breite von 44 cm und einer Dicke von 32 cm. Die Kanten des Kreuzes sind gerundet. Der Stein wurde aus Sandstein hergestellt, ein Arm des Kreuzes ist schwer beschädigt.

Es ist nicht bekannt, wann das Steinkreuz entstanden ist. Die ersten Erwähnungen darüber haben wir erst vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir wissen, dass es in dieser Zeit am Weg vom Alten Schloss in der Richtung nach Zálesí stand, auf einem Ort, der „Beim Kreuzfeld“ genannt wurde (nicht weit von der ehemaligen Schacht Anna). 1912 wurde die Straße aus Dalovice/Dallwitz nach Zálesí mit Anschluss an die Straße Karlovy Vary/Karlsbad – Ostrov/Schlackenwerth gebaut und das Kreuz befand sich plötzlich zwischen den Leitpfosten. Der Dalovicer Bürger L. Radl ließ 1913 das Kreuz unter eine Linde versetzen, die an der Straße in der Nähe seiner Brauerei stand (die Brauerei befand sich neben einem Teich nicht weit vom Alten Schloss). Wahrscheinlich im Jahr 1925 ließ die Familie Riedl von Riedenstein das Kreuz in den Schlosspark versetzen. 

Kamenný kříž v zámeckém parku

V Zámeckém parku, poblíž Nového zámku, najdeme kamenný kříž vysoký 94 cm, široký 44 cm, tloušťka 32 cm. Hrany kříže jsou zaoblené. Vyrobený je z pískovce, jedno jeho rameno je značně poškozené.

Kdy kamenný kříž vznikl, není známo. První zprávy o něm máme až ze začátku 20. století. Víme, že v tu dobu stával u cesty vedoucí od Starého zámku směrem k Zálesí na místě nazývaném „Bei Kreuzfeld“ (nedaleko bývalé šachty Anna). V roce 1912 se budovala silnice z Dalovic do Zálesí s návazností na silnici Karlovy Vary – Ostrov a kříž se ocitl mezi patníky. Dalovický občan L. Radl dal r. 1913 kříž přemístit pod lípu, která stála u silnice poblíž jeho pivovaru (pivovar byl vedle rybníčku nedaleko Starého zámku).  Pravděpodobně  r. 1925 nechala rodina Riedl von Riedenstein kříž přemístit do Zámeckého parku. 
 • Öffnungszeiten:
 • ganzjährig
 • Otevírací doba:
 • celoročně
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB