Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Steinerne Brücke, Písek - "Kulturschatz" 
  • Kamenný most, Písek - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 379 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Steinerne Brücke, Písek - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die älteste erhaltene Brücke auf dem Gebiet der Tschechischen Republik wurde wahrscheinlich schon vor dem 13. Jh. in Písek erbaut. Über sie führte der Goldene Steig (Semita Aurea), einer der Handelswege, der Böhmen, Bayern und Oberösterreich verband.

Die 110 m lange Brücke endete an beiden Ufern mit einem Wehrturm. Im Laufe der Jahrzehnte durchlief sie zahlreiche Umbauten, vor allem nach dem Auftreten von Hochwasser. Das letzte und bisher vernichtendste Hochwasser erlebte die Brücke im Jahr 2002. Die statische Absicherung der Pfeiler und eine Generalüberholung in den Jahren 1996–1998 verhinderten ihren Einsturz.

Die Verzierung der Brücke bilden barocke Plastiken des Hl. Johannes Nepomuk, der Kreuzigung Jesu, der Hl. Anna und des Hl. Antonius von Padua. Eine neuzeitliche Sage besagt, dass der erste, der über die Brücke schritt, ein Hirsch aus dem nahe gelegenen Wald war. Deshalb wird sie manchmal auch als »Hirschbrücke« bezeichnet.

Kamenný most, Písek - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Nejstarší dochovaný most na našem území byl pravděpodobně vystavěn před koncem 13. stol. Vedla po něm Zlatá stezka (Semita Aurea), jedna z obchodních cest spojující Čechy, Bavorsko a Horní Rakousy.

Most dlouhý 110 m na obou březích zakončovaly obranné veže. Most prodělal za dobu své existence mnoho oprav především z důvodu povodní. Poslední, doposud nejničivější, překonal v roce 2002. Zřícení mostu zabránilo statické zajištění pilířů a generální oprava z let 1996–1998.

Výzdobu mostu tvoří barokní plastiky sv. Jana Nepomuckého, Kalvárie, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského. Novodobá pověst praví, že první, kdo přešel nově postavený most, byl jelen z blízkých lesů. Je proto nekdy označován jako »Jelení most«.
Rendert Time: 0,407 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB