Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blockmeer unter dem Berg Javorník 
  • Kamenné moře pod vrchem Javorník 
  •  
  • severovýchodní svah vrchu Javorník 
  • 384 86 Javorník 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Blockmeer unter dem Berg Javorník

6 km nördlich von Stachy im Böhmerwald (Šumava), ragt der Berg Javorník empor. Auf dem nordöstlichen Bergabhang erstreckt sich Blockmeer. Das Meer besteht aus zerborstenen Steinblöcken, die mit Zwergkiefern bewachsen sind. Das Blockmeer entstand durch Frostverwitterung des Granitsmassivs mit dem nachfolgenden Schub des Bergabhangs.

Kamenné moře pod vrchem Javorník

V blízkosti šumavské obce Stachy (asi 6 km severně) vystupuje nad stejnojmennou obcí, vrch Javorník. Na jeho severovýchodním svahu se rozkládá kamenné moře. Je tvořeno rozpukanými balvany porostlými kosodřevinou. Vzniklo mrazovým zvětráváním žulového masivu s následným posunem svahu.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB