Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Steinerne Brücke von Dobřany (Wiesengrund) 
  • Kamenný most, Dobřany 
  •  
  • centrum Dobřan 
  • 334 41 Dobřany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Steinerne Brücke von Dobřany (Wiesengrund)

Die Steinerne Brücke von Dobřany hat in ihrem Kern drei Wölbungen. Sie spannt sich über den Fluss Radbuza und ist im gotischem Stil gebaut. Es ist wahrscheinlich, dass über diese Brücke auch Jan Zizka "mit seinen heiligen Kämpfern" und Prokop Holy geritten sind. Die Brücke wurde im 18. Jhh. im Brockstil erneuert. Heute ist die Brücke gemauert, besäumt und hat eine ungleiche Breite und leicht geknickte Achse. Die Pfeiler haben beiseitige Verstärkung. Die letzte Wölbung Richtung der Stadt weicht von der Achse ab und ist ein Segmentbogen. Die anderen Wölbungen sind Halbkreisbögen mit besäumter Leibung und markierten Bogensteinen. Am Hauptbogenstein ist die Jahreszahl der Renovierung der Brücke (1879) sichtbar. Die Brücke ist 50 m lang, 4,2 m breit und 4,8 m hoch. In den Jahren 1993 bis 1995 wurde eine Gesamtrenovierung durchgeführt und im Jahr 1998 wurde eine Statue des Hl. St. Johannes Nepomuck aufgestellt. Heute ist der Verkehr auf der Brücke nur Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Die Konstruktion der Brücke wird mit Ankerschienen zusammengehalten.

Kamenný most, Dobřany

Ve svém jádru je tříobloukový kamenný most klenoucí se přes Radbuzu gotický, takže není vyloučeno, že přes něj při svých výpadech od Plzně, přejížděl se svými "božími bojovníky" Jan Žižka a Prokop Holý. Most byl barokně upraven v 18. století. Dnes je zděný, omítaný, nestejné šířky a s mírně zalomenou osou. Pilíře mají oboustranné zesílení. Poslední oblouk směrem od městečka je odchýlen z osy a je segmentový, zbývající dva oblouky jsou přibližně půlkruhové s omítnutými podhledy klenby a vyznačenými klenáky. Na hlavním klenáku je letopočet novodobé obnovy mostu 1879. Most je 50 metrů dlouhý, 4,2 metru široký a 4,8 metru vysoký. V letech 1993 až 1995 byla provedena celková oprava a v roce 1998 byla na most umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. V současné době je provoz na mostě vyhrazen pouze pěším a cyklistům a konstrukce mostu je stažena kleštinami.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB