Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Steinpranger 
  • Kamenný pranýř 
  •  
  • úpatí Šibeničního vrchu 
  • 341 92 Kašperské Hory 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Steinpranger

Eine bemerkenswerte Sehenswürdigkeit in Kašperské Hory ist der Steinpranger aus dem Jahr 1630. Ursprünglich stand er auf dem Dorfplatz südlich der Kirche. Nach dem Verlust seiner Funktion wurde er um 1800 hinter die Stadt unter den Henkersberg gebracht und zu einem Marterl umfunktioniert. Der ehemalige Pranger ist ein zylinderförmiger Steinpfeiler mit einer Höhe von ca. 147 cm und hat ein Kapitell mit der eingemeißelten Jahreszahl 1630. In der Vergangenheit waren Pranger Stätten der öffentlichen Bestrafung und Schande. Zum Pranger wurden verurteilte gefesselt, die eine Strafhandlung oder Ordnungswidrigkeit begannen, bei denen peinliche Strafen nicht angewandt werden konnten.

Kamenný pranýř

Pozoruhodnou památkou Kašperských Hor je kamenný pranýř z roku 1630. Původně stával na náměstí jižně od kostela. Po ztrátě své funkčnosti byl kolem roku 1800 přenesen za město na úpatí Šibeničního vrchu a upraven na boží muka. Bývalý pranýř je tvořen kamenným válcovým sloupem o výšce cca 147 cm krytým hlavicí s vytesaným letopočtem 1630. V minulosti byly pranýře místem veřejného trestání a hanby. K pranýři se připoutávali odsouzenci, kteří se dopustili trestných činů a přestupků, na něž se nevztahovaly hrdelní tresty.
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB