Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jáchymov / St. Joachimsthal - "Kulturschatz" 
  • Jáchymov - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 362 51  
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Jáchymov / St. Joachimsthal - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der älteste Kern der Stadt Jáchymov war der sog. Brotmarkt, erst später bildete sich ein etwas regelmäßigerer Grundriss um die St. Joachimskirche und das Münzhaus heraus. Bis heute blieb die Bebauung mit deutlichen Merkmalen der Spätgotik und der frühen sächsischen Renaissance erhalten.

Eines der ältesten Baudenkmäler ist die Allerheiligen-Kirche aus dem Jahr 1516 auf einer Anhöhe über der Stadt. Im Innenraum befinden sich erhaltene, alte Grabsteinplatten und ein Altar aus der Werkstatt von Lukas Cranach.

Im Münzhaus aus dem Jahr 1520 wurden Münzen geprägt – die Joachimsthaler. Sie gaben dem amerikanischen Dollar seinen Namen gaben. 1528 ging die Prägestätte in königlichen Besitz über, aber nach dem Rückgang der Silberförderung wurde der Betrieb des Münzhauses 1671 eingestellt.

Seit 1992 ist Jáchymov städtische Denkmalzone.

Jáchymov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Nejstarším jádrem města byl tzv. Chlebný trh, až později se vytvořila pravidelnější půdorysná osnova kolem kostela sv. Jáchyma a mincovny. Dodnes se zachovala domovní zástavba s výraznými znaky pozdní gotiky a rané saské renesance.

Jednou z nejstarších stavebních památek je kostel Všech svatých ve stráni nad městem z r. 1516. V interiéru jsou zachovány staré kamenné náhrobní desky a oltář z dílny L. Cranacha.

V mincovně z r. 1520 se razily původní mince – Joachimsthaler, Thaler – tolar, které daly název americkému dolaru. Roku 1528 přešla mincovna do královských rukou, ale po útlumu těžby stříbra skončil r. 1671 i provoz zdejší mincovny.

Od r. 1992 je Jáchymov městskou památkovou zónou.
Rendert Time: 0,233 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB