Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • J. V. Jirsík-Gymnasium, České Budějovice (Budweis) 
  • Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 
  •  
  • Fráni Šrámka 23 
  • 371 46 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

J. V. Jirsík-Gymnasium, České Budějovice (Budweis)

Das J. V. Jirsík-Gymnasium ist ein allgemeines Gymnasium mit dem Schwerpunkt auf Sprachen. Einen guten Ruf hat das Gymnasium aber auch bei den naturwissenschaftlichen Fächern und Computerprogrammierung. In den letzten beiden Jahren spezialisieren sich die SchülerInnen durch die Wahl aus einem vielfältigen Angebot an fakultativen Fächern. Beliebt sind auch die außerschulischen Aktivitäten (Sängerchor Mendík) und Teilnahme von SchülernInnen an verschiedenen naturwissenschaftlichen Wettbewerben. Zur Zeit werden an der Schule ca. 534 Schüler in einem vierjährigen und einem achtjährigen Zyklus unterrichtet. Die Ausstattung mit 43 Lehrern der allgemeinen Bildungsfächer beträgt 100%. Im Januar 1991 wurde die J. V. Jirsík-Gesellschaft zum gegenseitigen Austausch der Schüler-, Absolventen- und Professoren-Generationen sowie Freunde des Gymnasiums, gegründet. Derzeit bietet die Schule zwei Ausbildungsarten an: 1. Vierjähriges allgemeines Gymnasium, 2. Achtjähriges allgemeines Gymnasium.

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice

Gymnázium J. V. Jirsíka je všeobecné gymnázium s důrazem na výuku jazyků, tradičně dobré jsou rovněž výsledky gymnázia v přírodovědných předmětech a programování. V posledních dvou ročnících se žáci profilují výběrem z bohaté nabídky volitelných předmětů. Známá je rovněž mimoškolní činnost (pěvecký sbor Mendík) i účast v různých přírodovědných soutěžích. V současné době studuje na škole 534 studentů ve čtyřletém a osmiletém cyklu a vyučuje 43 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Aprobovanost vyučujících je 100%. V lednu 1991 byla založena Společnost J. V. Jirsíka pro vzájemné generační kontakty studentů, absolventů, profesorů a přátel gymnázia. V současné době nabízí škola dva typy studia: 1. Čtyřleté všeobecné gymnázium, 2. Osmileté všeobecné gymnázium.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB