Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • J.K.-Tyl-Theater, Pilsen 
  • Divadlo J.K. Tyla, Plzeň 
  •  
  • Smetanovy sady 16 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

J.K.-Tyl-Theater, Pilsen

Das J.K.-Tyl-Theater wurde in den Jahren 1899-1902 nach dem Entwurf des Architekten Antonín Balšánek erbaut. Die Baukosten beliefen sich auf eine Million Kronen. Die feierliche Eröffnung erfolgte am 21. September 1902. Beleg für die großzügige Unterstützung des Baus durch das Rathaus ist die kunstvolle Verzierung des Gebäudes. An der künstlerischen Gestaltung waren so bedeutende Küstler wie Ladislav Šaloun (Statuengruppen Oper und Drama), František Hergesell (Gruppen tanzender Putten), Stanislav Sucharda (Figuren Schicksal und Heldentum), Antonín Procházka (Figuren Liebe und Eifersucht), Antonín Rous (Medaillons an der linken Seite der Fassade), Vilém Amort (Medaillons an der rechten Seite der Fassade und dekorativ-plastische Arbeiten im Zuschauerraum gemeinsam mit Ot. Walter), Antonín Popp (Kariatyden bei den Bühnenlogen), Augustin Němejc (Hauptvorhang), Josef Mandl und František Urban (Bilder im Foyer, Deckengemälde) beteiligt. Die Sanierung und Erweiterung des Großen Theaters in den Jahren 1981-85 leitete der Architekt Pavel Němeček.

Auch das Innere des Theaters ist reich verziert und elegant ausgestattet. An den Frontseiten im Foyer im ersten Stock befinden sich große Ölgemälde des Malers Josef Mandel, die Allegorien "Märchen" und "Sage". An der Decke sind allegorische Kompositionen der Theater-Bereiche Tragödie, Musik, Tanz und Schauspiel sowie acht Eckfiguren des Malers František Urben zu sehen. Auf Ehrenplätzen wurden Büsten  Josef Kajetán Tyls und der Theaterdirektoren Pavel Švanda ze Semčic, Vendelín Budil und Zdeňek Hofbauer aufgestellt.

Der Zuschauerraum umfasst etwa 1100 Plätze. Das Deckengemälde ist ein Werk von František Frolich, die Metallarbeiten stammen von Vojtěch Šíp. Desweiteren waren an der Innengestaltung Antonín Popp und Karel Vítězslav Mašek beteiligt. Das gestalterische Kleinod der Bühne ist der Hauptvorhang mit dem Thema "Pilsen begrüßt die Kunst an der Schwelle des neuen Theaters". Den Vorhang schuf der Pilsner Maler Augustin Němejc. Das Gebäude des Großen Theaters gehört zu den Kulturdenkmälern ersten Ranges, auf seiner Bühne standen bereits zahlreiche Theaterlegenden.

Divadlo J.K. Tyla, Plzeň

Divadlo J.K.Tyla bylo postaveno v letech 1899-1902 podle návrhu arch. Antonína Belšánka nákladem 1 mil. korun. Slavnostní otevření se uskutečnilo 21. září 1902. Dokladem velkorysého přístupu radnice k projektu se stala bohatá umělecká výzdoba budovy, na níž se podíleli významní umělci, mj. Ladislav Šaloun (sousoší Opera a Drama), František Hergesell (skupiny tančících putti), Stanislav Sucharda (cviklové figury Osud a Hrdinství), Antonín Procházka (cvikové figury Láska a Žárlivost), Antonín Rous (medailony na levé části fasád), Vilém Amort (medailony na pravé části fasád a dekorativně sochařské práce v hledišti - společně s Ot. Walterem), Antonín Popp (karyatidy proscéniových lóží), Augustin Němejc (hlavní opona), Josef Mandl a František Urban (obrazy ve foyeru, nástropní malba). Autorem projektu rekonstrukce a přístavby Velkého divadla v letech 1981-85 byl architekt Pavel Němeček.

I vnitřek divadla je zařízen bohatě a vkusně. Na čelních stěnách ve foyer v prvním pořadí jsou rozměrné olejové alegorie Pohádka a Pověst od akad. malíře Josefa Mandla, na stropě alegorické komposice divadelních oborů Tragedie, Hudby, Tance a Činohry a osm rohových figur od akad. malíře Frant. Urbana. Na čestném místě jsou postaveny busty Josefa Kajetána Tyla a divadelních ředitelů Pavla Švandy ze Semčic, Vendelína Budila a Zdeňka Hofbauera.

Hlediště pojme asi 1100 diváků. Stropní malby je dílem Frant. Frolicha, kovová výzdoba je od Vojtěcha Šípa. Na ostatní výzdobě se podíleli Ant. Popp a Karel Vítězslav Mašek. Výtvarným klenotem jeviště je jeho hlavní opona komponovaná na námět "Plzeň vítá umění na prahu nového divadla", vytvořil ji plzeňský ak. malíř Augustin Němejc. Budova Velkého divadla je řazená mezi kulturní památky první kategorie a na jeho prknech se vystřídalo mnoho divadelních legend.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB