Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • iAtelier.cz 
  • iAtelier.cz 
  •  
  • Perlová 7 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

iAtelier.cz

Der Haupttätigkeitsbereich des iAtelier.cz liegt neben dem Flamenco-Unterricht durch Kamila Bradová und einmal monatlich durch die spanische Tänzerin Virginie Delgado, im Bereich Fotografie und Video - und das sowohl im Atelier als auch außerhalb desselben.

Seit September 2013 kommt einmal monatlich noch die sog. Verdissage hinzu. Ziel dieses Projekts ist es, (nicht nur) ortsansässige Künstler in ihrem Schaffen zu unterstützen und ihnen eine Chance zu geben, ihre Werke einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren, welche sich nur schwer in Galerien und traditionelle Ausstellungsräume locken lässt. Die Originalität des Projekts besteht darin, dass sich die Ausstellungdauer der Kunstwerke auf jeweils zwei Tage beschränkt - die Vernissage und die Finissage. Für die Zukunft sind zudem weitere Aktivitäten im Bildungsbereich geplant.

iAtelier.cz

iAtelier.cz se kromě výuky flamenka pod vedením Kamily Bradové a jednou měsíčně pak španělské tanečnice Virginie Delgado, zabývá fotografickou a video činností, jak v atelieru, tak i mimo něj.

Od září 2013 k těmto činnostem jednou za měsíc přibývá tzv. Verdisáž, přičemž hlavní myšlenkou tohoto projektu je podpořit nejen místní umělce v jejich tvorbě a dát jim šanci přiblížit jejich díla širší veřejnosti, která si jen obtížně hledá cestu do galerií a tradičních výstavních síní. Originalita tohoto projektu spočívá v záměru zkoncentrovat vystavení uměleckých děl pouze do dvou dnů - vernisáže a dernisáže. Do budoucna jsou plánovány také další aktivity v oblasti vzdělávání.
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB