Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit 
 • IAB Institut pro výzkum pracovního trhu a povolání Spolkové agentury práce 
 •  
 • Regensburger Str. 104 
 • 90478 Nürnberg 
 •  
 • Sonstige / ostatní
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Michael Moritz, Nicole Litzel, Johannes Schäffler
 •  
 • Tel. +49(0)911 - 179-2133
 • eMail reloc@iab.de
 • Internet http://reloc.iab.de

Info • Info

IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit

Forschungsprojekt "Wirtschaftliche Aktivitäten seit der EU-Osterweiterung": eine Unternehmensbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und des Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) der Karls-Universität Prag.
 
Die Einschätzung von Arbeitgebern zur wirtschaftlichen Situation und insbesondere zu aktuellen Geschehnissen auf dem Arbeitsmarkt liefert wichtige Informationen sowohl für die unternehmerische Praxis als auch für die wissenschaftliche Forschung.
 
Zwei Forschungsinstitute aus Prag und Nürnberg möchten den Entwicklungen und ihren Konsequenzen systematisch auf die Spur kommen. In deren Auftrag sind seit kurzem Interviewer von TNS Infratest und TNS AISA in ganz Tschechien und Deutschland unterwegs und führen vor Ort Gespräche mit zahlreichen Unternehmen.
 
Grenzüberschreitend ist damit nicht nur das Thema dieses Projekts, sondern auch die Zusammenarbeit des Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) der Karls-Universität Prag und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus Nürnberg. Unterstützung erfährt das Team auch durch die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer (DTIHK).
 
Mit Hilfe der aus der Befragung gewonnenen Erkenntnisse sollen Forschungslücken auf dem Gebiet der internationalen Integration von Arbeitsmärkten geschlossen werden. Die Ergebnisse sind arbeitsmarkt- und regionalpolitisch von großer Bedeutung und können Grundlage für weitere Forschungsprojekte sein.
 
So werden im Einzelnen zunächst die wirtschaftlichen Aktivitäten deutscher und tschechischer Unternehmen seit der EU-Osterweiterung untersucht. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Entwicklung der unternehmerischen Nachfrage und Einflussfaktoren von Standortentscheidungen. Vielmehr besteht auch Interesse an einer Einschätzung unternehmerischer Strategien und wirtschaftlicher Verflechtungen der Unternehmen auf internationaler Ebene. Die Befragung dient dabei ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken.
 
Neben CERGE-EI und dem IAB sind folgende Institute beteiligt:
 • Universität Passau, Lehrstuhl für Außenwirtschaft und Internationale Ökonomik
 • Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Soziologie und Empirische Sozialforschung
 • Osteuropa-Institut Regensburg im Wissenschaftszentrum Ost- und Südeuropa Regensburg
 • Aarhus University, Aarhus School of Business.

IAB Institut pro výzkum pracovního trhu a povolání Spolkové agentury práce

Výzkumný projekt "Hospodářské aktivity po rozšíření EU na Východ": Dotazníková akce Institutu pro výzkum pracovního trhu a povolání (IAB) a Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání - Ekonomického ústavu (CERGE-EI) Karlovy univerzity Praha.

Hodnocení zaměstnavatelů k hospodářské situaci a k aktuálnímu dění na pracovním trhu poskytují důležité informace pro podnikatelskou praxi, ale také pro vědecký výzkum.                                                                                               
Dva výzkumné ústavy, z Prahy a Norimberka by rádi přišli na stopu vývojovým tendencím a jejich důsledkům. Z jejich pověření jsou v terénu po celém Česku a Německu dotazovatelé TNS Infratestu a TNS AISA a vedou na místě rozhovory s četnými podniky.

Rámec hranic tak překračuje nejen téma tohoto projektu, nýbrž také spolupráce ústavů "Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI)" Karlovy univerzity Praha a "Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" z Norimberka. Týmu se dostává podpory také od Německo-české průmyslové a obchodní komory (DTIHK).

Pomocí poznatků, získaných z dotazování, by měly být vyplněny mezery ve výzkumu v oblasti mezinárodní integrace pracovních trhů. Výsledky mají z hlediska pracovního trhu a regionální politiky velký význam a mohou se stát základem pro další výzkumné projekty.

Takto jsou v detailu nejdřív zkoumány hospodářské aktivity německých a českých podniků od rozšíření Evropské unie na Východ. Pod drobnohledem jsou přitom nejen vývoj podnikatelské poptávky a faktory vlivu rozhodování o místě podnikání. Spíše je předmětem zájmu také hodnocení podnikatelských strategií a prolínání hospodářských vazeb podniků na mezinárodní úrovni. Dotazování tak slouží výhradně vědeckým účelům.

Vedle CERGE-EI a IAB se na akci podílejí následující instituce:
 • Univerzita Pasov, Katedra vnějších ekonomických vztahů a mezinárodní ekonomiky,
 • Univerzita Erlangen-Norimberk, Katedra sociologie a empirického sociálního výzkumu,
 • Institut pro Východní Evropu Řezno ve Vědeckém centru pro Východní a Jižní Evropu Řezno,
 • Aarhus University, Aarhus School of Business.
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB