Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hahnenkreuz, Nicov 
  • Kohoutí kříž, Nicov 
  •  
  • Nicov 
  • 384 73 Stachy 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hahnenkreuz, Nicov

Auf der Anhöhe nahe dem Wald bei Nicov im Vimperker Land steht ein bemerkenswerter Kreuz mit dem Hahn an der Spitze und Werkzeugen bei dem Christkörper, die bei seiner Kreuzigung benutzt wurden.

Solche Kreuze werden als Hahnenkreuze, bzw. Ama Christi genannt. Sie wurden besonders im 18. und 19. Jahrhundert in Bayern beliebt. Relativ selten kommen sie auch im tschechischen Teil der Berge Böhmerwalds vor. 

Der Hahnenkreuz bei Nicov ist eine Kopie des ursprünglichen Kreuzes aus dem Jahr 1890. Dieser wurde in das Museum von Kašperské Hory transportiert und nach seiner Rekonstruktion im hinteren Kirchenteil auf dem Stadtplatz untergebracht. Im Jahr 2005 wurde an seiner Stelle bei Nicov seine, durch die Mitarbeiter des Museums gefertigte Kopie aufgestellt.

Kohoutí kříž, Nicov

Na návrší poblíž lesa u Nicova na Vimpersku stojí pozoruhodný kříž s kohoutem na vrcholu a nástroji kolem těla Krista, které byly použity při jeho ukřižování.

Takovéto kříže jsou nazývány Kohoutí kříže či kříže Ama Christi a bývaly oblíbené zejména v 18. a 19. století v Bavorsku. Poměrně vzácně se vyskytují také v české části šumavských hor.

Kohoutí kříž u Nicova je kopií kříže původního z roku 1890. Ten byl v šedesátých letech 20. století převezen do muzea v Kašperských horách a po rekonstrukci umístěn na zadní stranu kostela na náměstí. V roce 2005 byla na jeho místě u Nicova umístěna jeho kopie, zhotovená pracovníky muzea v Klatovech.
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB