Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hajduch, Zdeněk - Schnitzer und Holz - Bildhauer 
  • Hajduch, Zdeněk - řezbář a sochař 
  •  
  • Hůrky 23 
  • 378 33 Nová Bystřice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hajduch, Zdeněk - Schnitzer und Holz - Bildhauer

Zdeněk Hajduch wurde 1955 in Prag geboren. Der ursprüngliche Dekorateur, später Schnitzer und Bühnenbildner, arbeitete als Technologe und Gestalter beim Mittelböhmischen Puppentheater (heute Theater Lampion) in Kladno. Hier entwarf er bis 1986 Marionetten und Szenen für kleine und große Bühnen. Seit Anfang der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts nahm er an gemeinsamen Ausstellungen der Marionetten-Bühnenbildnerei teil. Später fing er an, seine Werke in Böhmen und Ausland auszustellen. Von größtenteils hölzernen, mechanischen Kammerplastiken kam er schrittweise zu Experimenten mit Möbelstücken.

Ein ständiges Thema – böhmischen und mährische Volkslieder – Erben, Sušil, Bartoš... das sind die Grundquellen, die er bei seiner Arbeit nutzt. 1992 zog er nach Hůrky bei Nová Bistřice in Südböhmen um. Sein künstlerisches Arbeiten umfasst mechanische Statuen und Bilder, einzelne Möbelstücke und ganze Einrichtungen. Seine meistgenutzten Materialien sind Lindenholz, Fichte, Mechanik aus Eiche oder Ahorn, Ölfarben und Bienenwachs.

Hajduch, Zdeněk - řezbář a sochař

Zdeněk Hajduch se narodil v roce 1955 v Praze. Původně aranžér později řezbář a scénograf pracoval jako technolog a výtvarník ve Středočeském loutkovém divadle (dnes Divadlo Lampion) v Kladně. Zde do roku 1986 vytvářel návrhy loutek a scén pro malé formy i velké jeviště. Od začátku osmdesátých let 20. stol. se zúčastňoval společných výstav loutkářské scénografie a později začal vystavovat volnou tvorbu v Čechách i v zahraničí. Z komorní, většinou dřevěné mechanické plastiky se postupně dostal k experimentům s nábytkem.

Stálé téma - české a moravské lidové písně - Erben, Sušil, Bartoš... to jsou základní prameny, které používá ke své práci. V roce 1992 se přestěhoval do Hůrek u Nové Bystřice v Jižních Čechách. Jeho tvorba zahrnuje mechanické sochy a obrazy, jednotlivé kusy nábytku i celé interiéry. Lipové a smrkové dřevo, mechanika z dubu nebo z javoru, olejové barvy a včelí vosky jsou jeho nejčastěji používané materiály.
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB