Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Galerie "Na dvorku"

Die Galerie "Na dvorku" dient als Saisongalerie (Mai - September) mit nicht kommerzieller Ausrichtung. Sie präsentiert die nicht professionellen bildenden Aktivitäten: naive Kunst, Volkskunst, Handwerk, bildende Kinderarbeiten, bildende Arbeiten der behinderten Mitbürger, Ausstellungen von Studenten und Schülern der Volks- und Kunstschulen, Mittelschulen sowie Universitäten.

Galerie Na dvorku

Galerie Na dvorku slouží jako sezónní galerie (květen - září) s nekomerční náplní prezentující neprofesionální výtvarné aktivity - naivní umění, lidové umění, řemesla, dětský výtvarný projev, výtvarné práce handicapovaných spoluobčanů, výstavy studentů a žáků základních a uměleckých škol, středních škol i univerzit.

Rendert Time: 0,180 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB