Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Galerie "U Andělíčka" 
 • Galerie U Andělíčka 
 •  
 • Markova 4 
 • 33141 Kralovice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Galerie "U Andělíčka"

Die Galerie U Andělíčka (Beim Engelchen) Kralovice ist die erste private Galerie in Kralovice. Sie präsentiert Gemälde von sowohl renommierten Malern aus Böhmen und Mähren, als auch regionalen Malern. Es gibt hier Landschaften, figurales Schaffen, Portraits, Stilleben, aber auch abstraktes Schaffen.

Die Galerie veranstaltet Autorenausstellungen. Sämtliche Bilder sind Originale. Als Maltechnik überwiegt das Ölgemälde, allerdings sind auch Aquarell, Graphik, Lithographie, Temperafarbe, Pastell und die kombinierte Technik vertreten. Die Bilder und Maler werden sorgfältig ausgewählt.

Trotz der Tatsache, dass die Galerie U Andělíčka eine Verkaufsgalerie ist, setzt sie sich die kulturelle Mission als ihr erstrangiges Ziel und heißt alle Besucher willkommen. Bei der Galerie ist der Bürgerverein der Maler von der Region Kralovice tätig, die hier nicht nur ausstellen, sondern es gelingt auch zum gegenseitigen Austausch.
 

Galerie U Andělíčka

Galerie U Andělíčka Kralovice je první soukromou galerií v Kralovicích. Prezentuje obrazy jak renomovaných umělců z Čech a Moravy, tak i regionálních malířů. Jsou zde krajinomalby,figurální tvorba, portréty zátiší, ale i abstraktní tvorba.

Galerie pořádá autorské výstavy. Všechny obrazy jsou originály. Jako technika převládá olejomalba, ale je zde ovšem také zastoupen akvarel, grafika, litografie, tempera, pastel a kombinovaná technika. Obrazy i malíři jsou pečlivě vybíráni.

Přestože galerie U Andělíčka je galerií prodejní, klade si za svůj prvořadý cíl mít kulturní poslání a vítá všechny návštěvníky. Při galerii působí občanské sdružení malířů Kralovicka, kteří zde nejen vystavují, ale také si vzájemně vyměňují zkušenosti.
 • Öffnungszeiten:
 • Ab 20.06.2012 ist die Galerie wieder geöffnet und zwar jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeit nach telefonischer Vereinbarung.

  Die Galerie ist in der Winterzeit geschlossen, einen Besuch kann man jedoch jederzeit telefonisch bestellen. 
 • Otevírací doba:
 • Od 20.06.2012 bude galerie opět otevřena a to každou středu 14 - 18 hod. Mimo otevírací dobu po telefoní domluvě.

  Galerie je přes zimní období zavřena. Návštěvu je možno kdykoliv objednat telefonicky.

Fotogalerie • Fotogalerie

Das Haus wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut | Dům byl postaven na počátku 18.stol.
Teilweise erhaltene ursprüngliche Dekoration | Z části zachovaná původní výzdoba
Im Dachgeschoss werden Künstlerausstellungen veranstaltet | Nahoře v podkroví se pořádají autorské výstavy
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB