Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Gäubodenmuseum Straubing 
 • Muzeum Gäuboden Straubing 
 •  
 • Fraunhoferstr. 23 
 • 94315 Straubing 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Gäubodenmuseum Straubing

Unweit vom Stadtplatz befindet sich in der Fraunhoferstraße seit 1908 das Gäubodenmuseum. Mit seinen reichen, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zusammengetragenen Sammlungsbeständen lädt es zu einem Gang durch die Geschichte der Stadt Straubing und ihres Umlandes ein. Die vorgeschichtliche Abteilung behandelt den Straubinger Raum von der Jungsteinzeit bis zur Zeit der Kelten. Als Auftakt der römischen Abteilung, die in den kommenden Jahren erweitert wird, findet sich der römische Schatzfund von Straubing. Im Oktober 1950 bei Aushubarbeiten gefunden, handelt es sich um den bedeutendsten Fund römischer Paraderüstungsteile im Gebiet des ehemaligen Imperium Romanum. In Fortsetzung des Museumsrundgangs findet sich die Sonderabteilung "Frühe Baiern im Straubinger Land". An die bajuwarische Abteilung schließen sich die Abteilungen "Sakrale Kunst", "Volksfrömmigkeit" und Stadtgeschichte an. In ihnen finden die Besucher Themen wie "Religion im Lebenslauf", "häusliche Andacht", "Wallfahrtswesen" oder "Totenbrauchtum" bzw. die Auswirkungen der Gegenreformation auf die einstige Regierungsstadt Straubing bis hin zu deren Entwicklung im 19. Jahrhundert behandelt.

Muzeum Gäuboden Straubing

Nedaleko od náměstí se v ulici Fraunhoferstraße od roku 1908 nachází Muzeum Gäuboden. Se svými bohatými sbírkami, které byly shromažďovány od poloviny 19. století, zve své návštěvníky k procházce historií města Straubing a jeho okolí. Prehistorické oddělení pojednává o oblasti kolem Straubingu v období před mladší dobou kamennou až po dobu keltskou. Úplný počátek římského oddělení, které bude v následujících letech rozšiřováno, tvoří římský poklad města Straubing. Byl nalezen v říjnu roku 1950 při výkopových pracích a jedná se o nejvýznamnější nález římského slavnostního brnění na území bývalého Římského impéria. V další části muzea se nachází mimořádné oddělení " Starobavoři v regionu Straubing". Na toto oddělení navazují oddělení "Sakrální umění", "Lidová zbožnost" a "Dějiny města". V nich naleznou návštěvníci témata jako "Náboženství v životě", "Domácí zbožnost", "Poutnictví" nebo "Posmrtné obyčeje" a důsledky protireformace na tehdejší vládní město Straubing až po vývoj města v 19. století.

 • Öffnungszeiten:
 • Mo: geschlossen
  Di-So: 10.00 - 16.00 Uhr
  Sonderausstellung und Teile der Dauerausstellung sind behindertengerecht.
 • Eintrittspreis in €: Siehe Homepage
 • Otevírací doba:
 • po: zavřeno
  út-ne: 10.00 - 16.00 hodin
  Mimořádná výstava a části stálé výstavy jsou přizpůsobeny handicapovaným.
 • Vstupné v Kč: Viz homepage
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB