Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fa. Laki  
  • Fa. Laki 
  •  
  • Kollárova 2835/40 
  • 30100 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Fa. Laki

Die Firma LAKI Feuerwerke ist auf dem tschechischen Markt schon 20 Jahre tätig, und zwar seit dem Jahre 1992. Sie verkauft  Unterhaltungspyrotechnik aller Klassen sowie spezielle individuelle Effekte und Feuerwerke. In Koordination mit verschiedenen Agenturen und Firmenbesitzern gewährleistet sie auch Bühnen, Soundanlagen, Licht- und Lasershows, historische Markthändler, 2-6 Gruppen vom historischen Fechten und Tanz sowie andere Kulturveranstaltungen. Zu den bekanntesten Veranstaltungen gehören "Plzeňské ohýnky" (Pilsner Feuerchen):

Es handelt sich um einen Wettbewerb von Profifirmen, die sich mit Feurwerken befassen. Die Vorbereitung eines Wettbewerbfeuerwerkes dauert zwei bis drei Monate. Die erste und schwierigste Aufgabe ist die Auswahl der passenden Musik. Nach der Schaffung vom Musikdrehbuch wird das Feuerwerk selbst nach der Musik zusammengestellt.

Fa. Laki

Firma LAKI ohňostroje působí na českém trhu již 20 let a to od roku 1992. Prodává zábavní pyrotechniku všech tříd i speciálních individuálních efektů a ohňostrojů. V rámci spolupráce s různými agenturami a majiteli firem dále zajišťuje pódia, ozvučení, světelné a laserové show, historické trhovce, 2-6 skupin historického šermu a tance a další kulturní akce. Mezi nejznámější akce patří Plzeňské ohýnky:

Jedná se o soutěž profesionálních firem, které provádí ohňostroje. Příprava soutěžního ohňostroje trvá dva až tři měsíce. První a nejtěžší úkol je vybrat správnou hudbu. Po vytvoření hudebního scénáře se podle hudby sestaví vlastní ohňostroj.
Rendert Time: 0,154 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB