Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fachoberschule Tachov (Tachau) 
  • Střední průmyslová škola Tachov 
  •  
  • Světce 1 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Fachoberschule Tachov (Tachau)

Die Fachoberschule bietet ihren Schülern eine qualitativ hochwertige Bildung und Ausbildung sowie die fachliche Vorbereitung auf ihren künftigen Beruf. Sie hat dafür eine entsprechende materielle und technische Ausstattung sowie fachlich kompetente Pädagogen. Zur weiteren Verbesserung der Ausbildung und Profilierung des Ausbildungsangebots nützt die Schule Unterstützungsmöglichkeiten der europäischen Fonds aus. Neue Lehrinhalte werden angeboten. Anschauliche Unterrichtsmethoden zeigen den Schülern, Probleme zu lösen, im Team zu arbeiten und andere nützliche Kenntnisse zu erlangen. Im Projekt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besuchen die Schüler eine gemeinsame tschechisch-deutsche Klasse. Sie erhalten einen deutschen Lehrbrief, hervorragende Sprachkentnisse und Erfahrungen mit dem Schulbesuch im Ausland. Ausbildungsfächer mit Abitur: Maschinenbau, Haustechnik, Informationstechnik Ausbildungsdauer: 4 Jahre Ausbildungsfächer mit Lehrbrief: Maurer, Schreiner, Maschinenschlosser, Mechaniker, Starkstromelektriker Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Střední průmyslová škola Tachov

Střední průmyslová škola je školou, která dokáže svým žákům nabídnout kvalitní vzdělání i odbornou přípravu pro jejich budoucí uplatnění. Má k tomu vyhovující materiální a technické vybavení a odborně fundovaný pedagogický sbor. K dalšímu zkvalitňování a profilaci vzdělávací nabídky a tím i své činnosti, škola využívá podpory evropských fondů. Jsou připraveny nové učební texty. Názorné výukové postupy žáky naučí řešit problémy, pracovat v týmu a další potřebné dovednosti, které přispějí k jejich uplatnění. V projektu přeshraniční spolupráce studují žáci ve společné česko-německé třídě. Získají německý výuční list, výbornou jazykovou průpravu a zkušenost se studiem v zahraniční škole. Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou: Strojírenství, Technická zařízení budov, Informační technologie Délka vzdělávání je 4 roky Obory vzdělání ukončené výučním listem Zedník, truhlář, obráběč kovů, strojní mechanik, elektrikář-silnoproud Délka vzdělávání je 3 roky
Rendert Time: 0,154 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB