Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fachmittelschule und Berufsschule 
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
  •  
  • Littrowa 122 
  • 346 01 Horšovský Týn 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Fachmittelschule und Berufsschule

Die Fachmittelschule in Horsovsky Tyn hat eine lange Tradition. Sie existiert hier seit dem zweiten Weltkrieg. Ursprünglich wurde mit landwirtschaftlichen Fächern begonnen. Die erste Mittelschule für Bodenkultur in Horsovsky Tyn wurde im Herbst 1945 gegründet. In 60er Jahren des 20. Jhs. wurde die Schule in eine Fachmittelschule für Bodenkultur und Technik umgewandelt. Sie existierte unter vielen Namen bis zum Jahr 2003. Sie gewährte immer die mit dem Abitur beendete vollständige Mittelschulausbildung. Die Studienfächer änderten sich und modifizierten sich immer nach den Ansprüchen des Arbeitsmarkts. Die Schule organisierte nicht nur Direktstudium, sondern auch Fernstudium. Im Jahr 2003 kam es zur Vereinigung der Fachmittelschule für Bodenkultur und der Integrierten Fachmittelschule. Die Schule bekam den Namen Fachmittelschule und Berufsschule mit derzeit ca. 650 Schülern und 90 Angestellten. Das Angebot: 1. Studienfächer (vierjähriges Studium - Abschluss mit dem Abitur): Agrounternehmen, Handelsmanagement, Handelsunternehmentätigkeit, Landbauwesen, Technisches Lyzeum 2. Lehrfächer (dreijährige Lehre - Abschluss Lehrlingsprüfung) Automechanik, Koch, Landmaschinenmechaniker, Mauerer 3. Aufbaustudium (zweijähriges Studium - bestimmt für Absolventen der Berufsschule, die das Abitur erreichen wollen: Unternehmen, Unternehmen in den technischen Fächern Den auswärtigen Studenten bieten wir die Unterkunft in unserem Studentenheim. Die Schule betreibt auch eigene Fahrschule. Die Studenten können im Laufe des Studiums verschiedene Arten des Führerscheins gewinnen.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborné školství v Horšovském Týně má svoji tradici již od 2.světové války a původně bylo spjato se zemědělskými obory. První česká zemědělská škola v Horšovském Týně byla založena na podzim 1945. V šedesátých letech 20. století vznikla Střední zemědělská technická škola, která existovala pod různými názvy až do roku 2003. Je to škola, která vždy poskytovala úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Měnily se jen studijní obory, které se vždy plynule přizpůsobovaly požadavkům trhu práce. Na škole bylo organizováno jak studium denní, tak i dálkové. V roce 2003 došlo ke sloučení Střední zemědělské školy a Integrované střední školy v jeden celek s názvem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Výsledkem je středoškolské zařízení čítající 650 žáků a 90 zaměstnanců. Nabídka studia: 1. Studijní obory (čtyřleté - zakončené maturitní zkouškou): Agropodnikání, Management obchodu, Obchodně podnikatelská činnost, Pozemní stavitelství, Technické lyceum. 2. Učební obory (tříleté - zakončené učňovskou zkouškou): Automechanik, kuchař, opravář zemědělských strojů, zedník. 3. Nástavbové studim (dvouleté - určeno pro absolventy SOU, kteří chtějí získat maturitu): Podnikání, Podnikání v technických povoláních. Přespolním studentům nabízíme možnost ubytování v našem Domově mládeže. Škola též provozuje vlastní autoškolu, kde mohou studenti získat v průběhu studia řidičské oprávnění na různé dopravní prostředky.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB