Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bäumler, Harald 
  • Bäumler, Harald 
  •  
  • Erasmus-Grasser-Str. 25 
  • 92224 Amberg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Bäumler, Harald

Harald Bäumler wurde am 16. Oktober 1975 in Amberg geboren. Nach dem Abitur 1995 am Gregor-Mendel-Gymnasium in Amberg begann er sein Studium an der Universität Regensburg im Fache Katholische Theologie. Von 1997 bis 2001 studierte er zusätzlich die Fächer Philosophie und Kunstgeschichte. Im Jahre 2001 fing er das Studium der Bildenden Künste und Ästhetischen Erziehung bei Prof. Hermann Leber mit Nebenfach Katholische Theologie an. Seine Magisterarbeit beschäftigt sich mit dem architektonischen Entwurf einer Platzgestaltung in Verbindung mit der bildhauerischen und plastischen Ausarbeitung und Konzeption eines Brunnens in Hahnbach auf dem Hinteren Kirchplatz. Seit 1999 ist er als freischaffender Künstler tätig und fertigt diverse Aufträge durch Kirche, öffentliche Hand und Privatpersonen, sowie zahlreiche freie Arbeiten. Ausstellungen Juli - September 2003: Gruppenausstellung mit Studierenden der bildenden Kunst in Regensburg: Thema: Flußlandschaft; Aquarelle. Veranstalter: Ruderklub Regensburg. Dezember 2003: Gruppenausstellung mit Studierenden der bildenden Kunst in Regensburg: Kleinplastiken. Veranstalter: Kulturreferat der Stadt Regensburg und Universität Regensburg. Frühjahr 2004: Gemeinschaftsausstellung mit Bettina Hutterer in Regensburg: Kleinplastiken und Druckgraphik. Veranstalter: Donauausstellung Regensburg. November 2004: Gemeinschaftsausstellung mit Bernd Trepesch in Amberg: Plastik und Graphik. Veranstalter: Schreinerinnung Amberg. Juni - Juli 2005: Einzelausstellung in Undorf bei Regensburg. Veranstalter: Ladengalerie im Pfarrhaus St. Josef, Pfarrer Wolfgang Neiser; Titel: Menschliches allzu Menschliches: Plastik und Graphik. Hauptthema Porträt. Juni - Juli 2005: Gemeinschaftsausstellung mit Wolfgang Pöhlmann in Amberg, Galerie Bilderbücher. Plastik. August - September 2005: Gemeinschaftsausstellung mit Helmut Rösel in Amberg, Galerie Bilderbücher. Plastik, Schwerpunkt: menschliche Gestalt und Porträt. November 2005: Einzelausstellung in Dürnsricht zur Eröffnung des neuen Pfarrsaales. Titel: Kalokagathia, Plastik, Malerei. Veranstalter: Pfarrei Dürnsricht-Wolfring. Arbeiten im öffentlichen Raum 2003 Auferstehung: Figur des Auferstandenen in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Ammerthal 2003 Theatrum: Figurengruppe vor der Polizeidienststelle in Burghausen in Oberbayern 2005 Osterleuchter in der Spitalkirche Heilig Geist in Amberg 2005 Vortagekreuz in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt auf dem Frohnberg über Hahnbach 2005 Skulptur "Freundschaft beflügelt – 40 ans de jumelage Amberg - Périgueux": Périgueux, mairie (Rathaus)

Bäumler, Harald

Harald Bäumler se narodil 16. října 1975 v Amberku. Po maturitě v roce 1995 na gymnáziu Gregora Mendela v Amberku začal studovat na Univerzitě v Řezně obor katolická teologie. Od roku 1997 do 2001 studoval také obory filosofie a dějiny umění. V roce 2001 začal studium výtvarného umění a estetické výchovy u Prof. Hermanna Lebera s vedlejším oborem katolická teologie. Jeho magisterská práce se zabývá architektonickým návrhem náměstí ve spojení se sochařským a plastickým vypracováním a koncepcí kašny v Hahnbachu na zadním kostelním náměstí. Od roku 1999 pracuje jako volně tvořící umělec a vyhotovuje různé zakázky zadané církví, veřejnými institucemi a soukromými osoby.Také tvoří volné práce. Výstavy červenec - září 2003: skupinová výstava se studenty výtvarného umění v Řezně: téma: příroda u řeky, aquarela. Pořadatel: Veslařský klub Řezno. prosinec 2003: skupinová výstava se studenty výtvarného umění v Řezně: drobné plastiky. Pořadatel: Kulturní referát města Řezno a Univerzita Řezno. jaro 2004: společná výstava s Bettinou Hutterovou v Řezně: drobné plastiky a tiskařská grafika. Pořadatel: Dunajská výstava Řezno. listopad 2004: společná výstava s Berndem Trepeschem v Amberku: Plastika a Grafika. Pořadatel: Truhlářský cech Amberk. červen - červenec 2005: jednotlivá výstava v Undorfu u Řezna. Pořadatel: Obchodní galerie ve farním domově sv. Josefa, farář Wolfang Neiser; Titul: Lidské příliš lidské: Plastika a Grafika. Hlavní téma portrét. červen - červenec 2005: společná výstava s Wolfangem Pöhlmannem v Amberku, Galerie Bilderbücher. Plastika. srpen - září 2005: společná výstava s Helmutem Röselem v Amberku, Galerie Bilderbücher. Plastika, hlavní téma: lidská postava a portrét. listopad 2005: jednotlivá výstava v Dürnsrichtu k příležitosti otevření farního sálu. Titul: Kalokagathia. Pořadatel: Farnost Dürnsricht-Wolfring. Díla na veřejných prostranství 2003 Vzkříšení: Socha Vzkříšeného Krista ve farním kostele sv. Mikuláše v Ammerthalu. 2003 Theatrum: Sousoší před policejní stanicí v Burghausenu v Horním Bavorsku. 2005 Svícen na paškál ve špitálním kostele sv. Ducha v Amberku. 2005 Procesní kříž v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie na Frohnbergu nad Hahnbachem. 2005 Socha "Přátelství dává křídla - 40 an de jumelage Amberg - Périgueux": Péigueux, mairie (na radnici).
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB