Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bäuml, Ludwig 
  • Bäuml, Ludwig 
  •  
  • Vilsgasse 24 
  • 93183 Kallmünz 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Bäuml, Ludwig

Arbeitsgebiete: Malerei, Skulptur, Objekte, Installation. Vita: - 1954 in Waldthurn/Opf. geboren - 1978-82 Lehre und Meisterprüfung als Kirchenmaler - 1983 Neumüller-Stipendium der Stadt Regensburg - 1985 Stipendium, San Servolo / Venedig - 1998 Kulturförderpreis der Stadt Regensburg - 2000 Kulturförderpreis Ostbayern - seit 2001 1. Vorsitzender des Berufsverbandes Bildender Künstler Niederbayern/Oberpfalz e.V. - seit 1983 als freischaffender Künstler tätig - lebt und arbeitet seit 1989 in Kallmünz Wigg Bäuml ist eigentlich ein altmodischer, ein bekennender Künstler, der moralische Autorität beansprucht. Vom Berufsverband übersehen, bei öffentlichen Ausschreibungen ohne fördernde Verbindungen und als einer, dem es nicht liegt, ständig laut zu trommeln, ist der gebürtige Waldthurner, in dem oberpfälzische Sturheit, Schalk und Menschlichkeit zu einer wunderbaren Einheit finden, ein eigenwilliger Einzelgänger. Wirkungen in natürlicher Umgebung weiß der bärtige Künstler sehr zu schätzen. Wohnt er doch in Kallmünz direkt unter einem steil aufragenden Fels mit der Burgruine, die den wunderschönen Flecken an der Naab würdevoll beherrscht.

Bäuml, Ludwig

Pracovní oblasti: malířství, skulptury, předměty, instalace. Životopis: - 1954 narozen v Waldthurn/Opf. - 1978-82 učení a mistrovská zkouška na malíře kostelů - 1983 Neumüller-Stipendium města Řezna - 1985 Stipendium, San Servolo / Benátky - 1998 Dotovaná cena kultury města Řezna - 2000 Dotovaná cena kultury východního Bavorska - od roku 2001 1. předseda Pracovního spolku výtvarných umělců dolního Bavorska/Horní Falce - od roku 1983 je činný jako umělec na volné noze - žije a pracuje od roku 1989 v Kallmünz Wigg Bäuml je vlastně staromódní, uznávaný umělec, který si činí nárok na to být morální autoritou. Nehledě na Pracovní spolek se tento umělec angažuje při veřejných soutěžích. Bez podpůrných kontaktů a jako jeden z těch, kteří stále hlasitě bubnují, je tento rozený Waldthurner, v kterém se spojuje hornofalcká tvrdohlavost, humor a lidskost, svéhlavý samotář. Také si tento vousatý umělec velmi váží působení přirozeného okolí. Nyní bydlí stále v Kallmünz přímo pod strmou skálou, na které se vypíná zřícenina hradu, která se ctí vládne řece Naab.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB