Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • A BASTA! z.s. 
  • A BASTA! z.s. 
  •  
  • Krokova 581/III 
  • Rokycany Rokycany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

A BASTA! z.s.

A BASTA! ist ein Bürgerverein, der sich aktiv an der Organisation nationaler und internationaler Kulturaustausche mit Orientierung auf den nächsten Nachbarn Deutschland beteiligt. Gemeinasm mit TPI DAS Ei realisiert er ein deutsch-tschechisches Theaterprojekt und hat außerdem Čojč (česky und deutsch oder auch cojc gGmbH) zustande gebracht, das heute bereits als Subkultur bezeichnet werden kann, die aus dem ursprünglichen Gedanken einer Theatersprache entstanden ist, die sowohl TschechInnen als auch Deutsche verstehen können, ohne dass bei den Vorstellungen übersetzt werden müsste.

Neben čojč und den deutsch-tschechischen Projekten beschäftigt sich A BASTA! gerade mit dem Theaterring DeKA = Divadelní kroužek A BASTA! z.s. und beteiligt sich an der Umsetzung weiterer Projektaktionen, deren Ziel es ist, gemeinsam mit jungen Menschen (oder auch schon älteren, deren Geist jung geblieben ist) auf kreative Weise eine moderne Kulturgesellschaft zu formen.

A BASTA! z.s.

A BASTA! je občanské sdružení, spolek, který se aktivně podílí na organizaci národních a mezinárodních kulturních výměn s orientací na našeho nejbližšího souseda Německo. Společně s TPI DAS Ei vytváří česko-německé divadelní projekty a podařilo se dát dohromady Čojč (česky a deutsch a nebo taky cojc gGmbH), což je dnes již subkultura vzniklá z původní myšlenky divadelní řeči čojč, které rozumí jak češi, tak němci aniž by se muselo při představeních překládat.

Mimo čojč a česko-německých projektů, se A BASTA! věnuje právě DeKA = Divadelní kroužek A BASTA! z.s. a podílí se na vytváření dalších akcí projektů, které mají za cíl s mladými lidmi (a nebo i staršími, ale duší stále mladými) kreativně utvářet moderní kulturní společnost.
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB