Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Abenteuer Archäologie im Landkreis Landshut - "Kulturschatz" 
  • Dobrodružná archeologie v okrese Landshut - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Dekan-Wagner-Str. 13 
  • 84032 Altdorf 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Abenteuer Archäologie im Landkreis Landshut - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Landkreis Landshut ist eine Schatztruhe der Archäologie und der Geschichte Bayerns: Heimatmuseen von Rottenburg über Altdorf, Essenbach, Niederaichbach bis Vilsbiburg bergen Zeugnisse der großen Vergangenheit dieses Landstrichs im Herzen Altbayerns.

Zwei Kultur-Epochen der Jungsteinzeit, die Oberlauterbacher Kultur (ca. 4800-4500 v. Chr.) und die Altheimer Kultur (ca. 3800–3200 v. Chr.) sind nach hiesigen Fundstätten benannt: nach Oberlauterbach (Markt Pfeffenhausen) und Altheim (Markt Essenbach).

Aber vor allem im Heimatmuseum von Altdorf, dem Adlhoch-Haus kommen Archäologie-Freunde auf ihre Kosten: Hier sind Funde aus sieben Jahrtausenden ausgestellt, von der Zeit der ersten Bauern Bayerns, der Linienband-Keramiker (ca. 5600–5000 v. Chr.), bis zur Bajuwaren-Zeit und ins frühe Mittelalter (8. Jh. n. Chr.). Symbol für das Altdorfer Museum ist ein filigran verziertes Goldmedaillon, das einer Bajuwarin um 650 n. Chr. ins Grab mitgegeben wurde.

Dobrodružná archeologie v okrese Landshut - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Okres Landshut je pokladnicí archeologie a bavorské historie: Vlastivědná muzea v Rottenburgu, Aldorfu, Essenbachu, Niederaichbachu a ve Vilsburgu shromažďují svědectví velké minulosti tohoto kraje v srdci Starého Bavorska.

Dvě kulturní epochy mladší doby kamenné – oberlauterbašská kultura (cca 4800–4500 pr.n.l.) a kultura altheimská (cca 3800–3200 pr.n.l.) jsou pojmenovány podle míst nálezu, tedy podle Oberlauterbachu (městys Pfeffenhausen) a Altheimu (městys Essenbach).

Především ale ve Vlastivědném muzeu v Altdorfu, v domě Adlhochu, si přijdou příznivci archeologie na své. Jsou zde vystaveny nálezy ze sedmi tisíciletí, od doby prvních zemědělců v Bavorsku z kultury s lineární keramikou (cca 5600–5000 pr.n.l.), přes dobu Bajuwarů až do raného středověku (8. stol. pr.n.l.). Symbolem muzea v Altdorfu se stal filigránsky zdobený zlatý medailon, který byl vložen do hrobu jedné Bajuwarce kolem roku 650 n.l.
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB