Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Denkmal für Kriegsopfer 
 • Pomník válečným obětem 
 •  
 • Borská 
 • 36263 Dalovice 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Denkmal für Kriegsopfer

Das ursprüngliche große Denkmal für Kriegsopfer stand am Rande des Parks in der Zámecká Straße und wurde 1934 durch den bekannten Karlsbader Bildhauer Hugo Uher geschaffen. 1948 wurden aus dem Denkmal deutsche Inschriften beseitigt und die Tafel mit den Namen der im I. Weltkrieg  gefallenen örtlichen Bürger wurde auf den Dalovicer Friedhof versetzt.

Neu wurden zwei Granittafeln mit den Inschriften: „My dali život – vy živí bděte / Wir haben unser Leben hingegeben, ihr Lebenden seid wach“, „Věnováno padlým a umučeným / Den Gefallenen und Gefolterten gewidmet“, „1918“, „1945“ und dem Datum der neuen feierlichen Enthüllung des Denkmals installiert. 1957 wurde das Denkmal zerlegt und in die Borská Straße versetzt. Auf diesem Ort wurde aus den Seitenflügeln und aus dem ursprünglichen Sockel ein neuer Sockel gemacht und auf diesen wurde ein kleineres Denkmal gestellt (aus dem ursprünglichen Denkmal sind nur der tschechoslowakische Löwe und ein Teil der Treppe geblieben). In dieser Form existiert das Denkmal bis heute.

Pomník válečným obětem

Původní velký pomník válečným obětem stál na okraji parku v Zámecké ulici a vytvořil jej r. 1934 známý karlovarský sochař Hugo Uher.  V roce 1948 byly z pomníku odstraněny německé nápisy a deska se jmény padlých místních občanů v I. světové válce byla přemístěna na dalovický hřbitov.

Nově byly instalovány dvě žulové desky s nápisy: „My dali život – vy živí bděte“, „Věnováno padlým a umučeným“, „1918“, „1945“ a datem nového slavnostního odhalení. Roku 1957 byl pomník rozebrán a přemístěn do Borské ulice. Na tomto místě se z postranních křídel a původního podstavce udělal nový podstavec a na něj se postavil zmenšený pomník (z původního pomníku  zbyl jen čsl. lev a část schodiště). V této podobě pomník existuje dodnes.
 • Öffnungszeiten:
 • ganzjährig
 • Otevírací doba:
 • celoročně
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB