Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Museen im Mönchshof 
 • Bavorské pivovarské a pekařské muzeum 
 •  
 • Hofer Straße 20 
 • 95326 Kulmbach 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Museen im Mönchshof

„Kultur und Genuss unter einem Dach“ ist das Motto des Kulmbacher Mönchshofs, in dem das „Bayerische Brauereimuseum“, das „Bayerische Bäckereimuseum“, das „Deutsche Gewürzmuseum“ und das „Mönchshof-Bräuhaus“ beheimatet sind.

Bayerisches Brauereimuseum
Auf über 3000 qm Ausstellungsfläche nimmt sich das Bayerische Brauereimuseum gekonnt des großen Spektrums Bier an und beleuchtet eindrucksvoll die herausragende Bedeutung, die das „flüssige Gold“ in Bayern, Franken und speziell in Oberfranken spielt. Mit vielen interaktiven Stationen wird der Museumsbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Von der Kunst des handwerklichen „Bierbrauens um 1900“ führt die Ausstellung zum technisierten und computergesteuerten „Bierbrauen heute“. Die Themen „Bierkultur im Wandel der Zeit“, „Bier und Werbung“ sowie „Brauereiarchitektur“ werden ebenso behandelt, wie auch die kleinen Fragen des Alltags beantwortet werden: „Ist Bier gesund?“ oder „Macht Bier dick?“. Wertvolle Exponate, wie eine 3000 Jahre alte Bieramphore, wundervolle alte Bierkrüge, Sudhäuser und bibliophile Kleinodien runden die eindrucksvoll inszenierten Themenbereiche stimmungsvoll ab. Höhepunkt des Besuches ist der abschließende Gang durch die „Gläserne Brauerei“ mit ihren durchscheinenden Sudkesseln und den glänzenden Kupferhauben. Hier schaut man dem Braumeister direkt über die Schultern und aus dem Lagertank kann das vollmundige, goldgelbe Museumsbier probiert werden.

Bayerisches Bäckereimuseum
Ein Rundgang im Bayerischen Bäckereimuseum startet bei dem alten Backhäuschen aus dem 17. Jahrhundert. Nach einer kurzen landwirtschaftlichen Einführung fällt der Blick auf die große, dreistöckige Mühle. Nun ist das Korn gemahlen und in einer alten Backstube wird das Thema „vom Mehl zu den Backwaren“ eindrucksvoll umgesetzt. Eine Vielzahl von Exponaten, Hörstationen und Info-Tafeln gibt Antwort auf allerlei Fragen rund ums Backen. Ein „Tante-Emma-Bäckerladen“ und ein „Bäckerausfuhrwagen“ beschreiben den Weg des Brotes vom Bäcker zum Kunden. Den Abschluss bilden die Themen Brauchtumsgebäck und die häusliche Aufbewahrung und Lagerung von Brot. Auf dem Rundgang durch das Bäckereimuseum führt der Weg auch durch verschiedene Epochen und Kulturen: vom alten Ägypten ins römische Reich, vom Mittelalter, in die Zeit der Industrialisierung und in das hier und heute. Die wirtschaftliche und die religiöse Bedeutung des Brotes wird dabei ebenso beleuchtet wie die gesellschaftliche Stellung des Bäckers oder die Ursachen von Hungersnöten. Am Ende des Rundgangs kann dann ein Happen Brot aus dem Steinbackofen probiert werden –als kleine praktische Übung nach all der theoretischen Backkultur.

Deutsches Gewürzmuseum

Seit Mitte Oktober 2015 gibt es noch eine weitere Attraktion im Kulmbacher Mönchshof: Das Deutsche Gewürzmuseum ist nach aufwändigem Umbau fertiggestellt und nun offen für alle, die sich für die vielfältige Welt der Gewürze begeistern. Durch das interaktive, lebendige Ausstellungskonzept wird der Museumsbesuch zum Erlebnis für alle Sinne. Schon die ersten Schritte führen den Besucher auf einen orientalischen Basar, auf dem er eine Fülle von Gewürzen riechen und fühlen kann. So eingestimmt macht er sich auf den Weg entlang der historischen Gewürzroute, um an verschiedensten Stationen buchstäblich zu “erfahren“, wie die kostbaren Substanzen einst über Land und Wasser in die Handelsstädte und von dort über die Alpen bis nach Deutschland kamen. Reiseberichte und Exponate aus dieser Zeit bringen den Besucher an die Seidenstraße, auf prächtige Handelsschiffe oder nach Venedig. Filmbeiträge geben Einblicke in die Arbeit von Gewürzmühlen vergangener Tage bis hin zur modernen Verarbeitung. Ein Schwerpunkt ist im Anschluss die Verwendung von Gewürzen im Handwerk, in der Lebensmittelindustrie und Kochkunst – unter anderem ist hier eine vollständig aufgebaute Metzgerei aus den 1950er-Jahren zu sehen. In einem sehr wertig gestalteten Botanikum erfährt man zudem alles über die Herkunft von Gewürzpflanzen, über ihre Nutzung und geographische Einordnung. Weitere Ausstellungsteile widmen sich der Bedeutung von Gewürzen als Heilmittel sowie ihrer Rolle in Mythos und Magie. In diesem geheimnisvoll inszenierten Teil mag der ein oder andere Besucher vielleicht auch ganz nützliche Informationen finden – sei es zur Verwendung von Gewürzen als Liebeszauber oder in der Schönheitspflege. Der Museumsbesuch klingt gemütlich im lounge-artigen Spice-Club aus, in dem man in den Koch- und Gewürzbüchern der Adalbert-Raps-Bibliothek stöbern, in Food-Magazinen blättern oder per Gewürz-App raffinierte Rezepte herunterladen kann.
 
Mönchshof-Bräuhaus
Und als gemütlichen Abschluss bietet der Kulmbacher Mönchshof mit seinem Mönchshof-Bräuhaus auch gleich noch das gastronomische Rahmenprogramm infränkisch-rustikaler Atmosphäre. Von „fein fränkisch“ bis „deftig rustikal“ bleibt hier kein Wunsch offen und vor dem Haus lädt der alte Biergarten mit seinem weitläufigen Kinderspielplatz zum Verweilen ein. Genießen Sie fränkische Lebensart und:„kommen’s amal vorbei“!

Bavorské pivovarské a pekařské muzeum

"Kultura a požitek pod jednou střechou" je mottem Kulmbašského mnišského dvora, v němž mají své sídlo "Bavorské pivovarské muzeum", "Bavorské pekařské muzeum" "Německé muzeum koření", a "Pivovar 
Mönchshof".

Bavorské pivovarské muzeum
Na více než 3000 m² výstavní plochy se Bavorské pivovarské muzeum s dovedností věnuje širokému spektru piv a působivě osvětluje výjimečný význam, který má "tekuté zlato" v Bavorsku, Frankách a speciálně v Horních Frankách. S mnoha interaktivními zastávkami se návštěva muzea stane nezapomenutelným zážitkem. Od umění řemeslného "Vaření piva kolem roku 1900" vede výstava návštěvníka k ztechnizovanému a počítačově řízenému "vaření piva dnes". Témata "Pivní kultura v proměně času", "Pivo a reklama", jakož i "Architektura pivovarů" jsou pojednány stejně tak, jako jsou zodpovězeny i malé otázky všedního dne: "Je pivo zdravé?" nebo "Tloustne se po pivu?". Cenné exponáty, jako 3.000 let stará pivní amfora, kouzelné staré pivní džbány, varny a bibliofilské klenoty náladově dokreslují působivě inscenované tematické oblasti. Vrcholem návštěvy je závěrečná pochůzka "skleněným pivovarem" s jeho průhlednými varnými kotly a lesklými měděnými haupnami. Zde koukáme sládkovi přímo přes rameno a ze skladovací nádrže může být ochutnáno zlatožluté muzejní pivo plné chuti.

Bavorské pekařské muzeum
Okružní prohlídka v Bavorském pekařském muzeu začíná ve staré pekárně ze 17. století. Po krátkém zemědělském úvodu padne pohled na velký, třípatrový mlýn. Nyní je zrno semleto a ve staré pekárně je téma "od mouky k pekařskému zboží" působivě předvedeno. Velké množství exponátů, poslechové zastávky a informační tabule dávají odpověď na lecjaké otázky kolem pečení. "Pekařský krámek tety Emmy" a "Pekařský vyvážecí vozík" popisují cestu chleba od pekaře k zákazníkovi. Závěr tvoří témata tradiční pečivo a uchovávání a skladování chleba v domácnosti. Při okružní pochůzce pekařským muzeem vede cesta také různými epochami a kulturami: od starého Egypta po Římskou říši, od středověku do doby industrializace a do naší současnosti. Hospodářský a náboženský význam chleba je přitom objasněn právě tak jako společenské postavení pekaře nebo příčiny hladu a bídy. Na konci obchůzky pak může být ochutnáno sousto chleba z kamenné pece - takříkajíc jako malé praktické cvičení po celé té teoretické kultuře pečení.

Německé muzeum koření 
Od poloviny října 2015 je v Kulmbašském Mönchshofu ještě další atrakce: Německé muzeum koření je po nákladné přestavbě dokončeno a nyní otevřeno pro každého, kdo se dokáže nadchnout rozmanitým světem koření. Díky interaktivní, živé koncepci výstavy se návštěva muzea stane zážitkem pro všechny smysly. Již první kroky vedou návštěvníka na orientální bazar, kde může cítit a přičichnout si k hojnosti druhů koření. Takto naladěn se vydá cestou podél historické trasy koření, aby u nejrůznějších zastávek doslovně "zakusil" jak cenné substance se kdysi dostávaly po zemi a vodě do obchodních měst a odtud přes Alpy až do Německa. Cestopisy a exponáty z této doby přenesou návštěvníka na hedvábnou stezku, na nádherné obchodní lodě nebo do Benátek. Filmové příspěvky umožní nahlédnout do způsobu práce mlýnů na koření minulých dnů až po moderní zpracování. Poté je těžištěm výstavy použití koření v řemeslech, v potravinářském průmyslu a kuchařské umění - mimo jiné je zde k vidění kompletně postavené řeznictví z padesátých let minulého století. Ve velmi hodnotné botanické části výstavy se návštěvník navíc dozví vše o původu rostlin koření, o jejich využití a geografickém zařazení. Další části výstavy se věnují významu koření jako léku, jakož i jeho roli v mýtech a magii. V této tajuplně inscenované části by ten či onen návštěvník mohl najít i docela užitečné informace - ať již k použití koření jako kouzla lásky nebo k péči o krásu. Návštěva muzea odezní v příjemném Spice-klubu, kde je možné šťourat se v kuchařkách a knihách o koření knihovny Adalberta Rapse, listovat v potravinářských časopisech anebo si prostřednictvím aplikace Koření stáhnout rafinované recepty.

Pivovar Mönchshof
A jako příjemný závěr nabízí Kulmbašský Mönchshof se svým Pivovarem Mönchshof ještě i gastronomický rámcový program s typicky franckou rustikální atmosférou. Od jídla "jemně franckého" až po "sytě rustikální" nezůstane žádné přání nesplněno a před domem zve stará pivní zahrada se svým rozsáhlým dětským hřištěm k setrvání. Vychutnejte si francký způsob života a: "Někdy se zastavte" neboli francky „kommen’s amal vorbei“!

 • Öffnungszeiten:
 • Dienstag bis Sonntag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr und nach Vereinbarung.
 • Eintrittspreis in €: 6,00 pro Person für 1 Museum / 10,00 pro Person für 2 Museen / 12,00 pro Person für 3 Museen
 • Otevírací doba:
 • Úterý až neděle od 10.00 do 17.00 hodin a dle dohody.
 • Vstupné v Kč: cca. 162,- Kč na osobu pro 1 muzeum / 270,- Kč na osobu pro dvě muzea a 324,- Kč na osobu pro 3 muzea.

Fotogalerie • Fotogalerie

Das Museum rund ums Brot und Backen zeigt Brotgeschichte vom Getreide bis zum Bäckerladen, von ägyptischer Backkultur bis zur heutigen Brotsortenvielfalt. | Muzeum o všem kolem chleba a pečení ukazuje historii chleba od obilí po pekárnu, od egyptské kultury pečení po dnešní rozmanitost druhů chleba
Lebendige Inszenierungen versprechen einen kurzweiligen und spannenden Aufenthalt. | Živé inscenace slibují zábavný a napínavý pobyt
Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,12 MB / 4,33 MB