Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bayerisch-Böhmische Kulturwoche in Deggendorf im 3-jährigen Rhythmus - "Kulturschatz" 
  • Bavorsko-český kulturní týden (pořádá se každé tři roky), Deggendorf - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Franz-Josef-Straße 3 
  • 94469 Deggendorf 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Bayerisch-Böhmische Kulturwoche in Deggendorf im 3-jährigen Rhythmus - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Deggendorf lag an einer alten und wichtigen Handelsstraße zwischen Bayern und Böhmen. Mit einer Kulturwoche im Spätsommer, die alle drei Jahre stattfindet, drückt die Stadt Deggendorf die kulturelle Verbundenheit zwischen Bayern und Böhmen aus.

2010 ist das Jahr der dritten Bayerisch-Böhmischen Kulturwoche. Kunst, Kunsthandwerk und Musik aus Böhmen stehen im Mittelpunkt der Kulturwoche. Das vielfältige musikalische Programm setzt mit Beiträgen von der Avantgarde über Jazz bis zur tschechischen Rockband weit über Deggendorf hinaus beachtete Akzente.

Die Bayerisch-Böhmische Kulturwoche unterhält mit Marionettentheater und böhmischen Märchen auch die kleinen Besucher. Die kulinarische Vielfalt mit bayerischen und böhmischen Spezialitäten wird beim großen Deggendorfer Knödelessen an einer langen Tafel rund um das Rathaus zum Besuchermagneten.

Bavorsko-český kulturní týden (pořádá se každé tři roky), Deggendorf - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Deggendorf se v minulosti nacházel na důležité obchodní cestě mezi Bavorskem a Čechami. Kulturní týden, který se v Deggendorfu koná každé tři roky vždy na konci léta, připomíná kulturní spřízněnost Bavorska a Čech.

V roce 2010 proběhne 3. ročník Bavorsko-českého kulturního týdne. Prezentuje se tu především umění, umělecká řemesla a hudba z Čech. Pestrý hudební program uvádí všechny možné hudební žánry, od avantgardy přes jazz až po český rock.

Bavorsko-český kulturní týden nezapomíná ani na zábavné pořady pro děti jako na loutkové divadlo a české pohádky. Magnetem pro návštěvníky je bezesporu i bohatá nabídka bavorských a českých kulinářských specialit a velké deggendorfské pojídání knedlíků. Ty jsou nabízeny na dřevěných jídelních tabulích kolem dokola radnice.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB