Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bayerisch-Böhmische Kultur- und Wirtschaftstage 
  • Bavorsko-české dny kultury a hospodářství  
  •  
  • Sedanstr.13 
  • 92637 Weiden 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Bayerisch-Böhmische Kultur- und Wirtschaftstage

Die seit 1992 stattfindenden "Bayerisch-Böhmischen Kultur- und Wirtschaftstage" finden große öffentliche Resonanz. Historische Betrachtungen, Fragen der grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen und die Präsentation von tschechischen und deutschen Künstlern sind die Themen, mit denen sich jedes Jahr die "Bayerisch-böhmischen Kultur- und Wirtschaftstage" befassen. Eine höchst interessante Ergänzung erfährt die Veranstaltung mit der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Material Glas in der Ausstellung "Glas - Kunst - Orte".

An Weidener Schauplätzen und in Orten der Region präsentieren Künstler Glaskunst. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Bavorsko-české dny kultury a hospodářství

Bavorsko-české dny kultury a hospodářství, které se konají od roku 1992, mají velkou veřejnou odezvu. Historické náhledy, otázky přeshraničních hospodářských vztahů a prezentace českých a německých umělců jsou témata, jimiž se Bavorsko-české dny kultury a hospodářství každým rokem zabývají. Nanejvýš zajímavým doplňkem akce je umělecká konfrontace se sklem na výstavě "Sklo - umění - místa".

Ve weidenských centrech dění a v místech regionu prezentují umělci sklářské umění. Další informace najdete na internetových stránkách!
Rendert Time: 0,164 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB