Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Agentur Harmonika Pospíšil 
  • Agentura Harmonika Pospíšil 
  •  
  • Šťáhlavy 550 
  • 332 03 Šťáhlavy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Agentur Harmonika Pospíšil

Die Agentur HARMONIKA POSPÍŠIL spezialisiert sich seit dem Jahr 2000 auf alle Arten von Unterhaltungsveranstaltungen. Ihre Hauptmission ist das Angebot von Spitzenkünstler aus den Bereichen Folklore, Blasmusik und Volksmusik. Wir vertreten exklusiv den Moderator Josefa Pospíšil (seit vielen Jahren aus dem Tschechischen Rundfunk und von Bühnen sowie als Bandleader der Šťáhlaver Sechser bekannt). Die Agentur Harmonika Pospíšil vertritt auch das populäre "Harmonika-Duo –Renata und Josef Pospíšil", das nicht nur weltbekannte Evergreens spielt, sondern auch Musik aus Operetten, Musicals oder Filmen und auch die guten alten tschechischen Lieder für die gute Laune. Unsere Agentur bietet Künstler aus dem Bereich Folklore und Volksmusik: 1. Zimbelmusik mit Jožka Černý, Karel Hegner, Jožka Šmukař, Jiří Helán, den Geschwistern Boženka und Zdeňek Baťka, weiter František Uhr, Vojtěch Račický, Anička Zlomková, Aleš Smutný, die Pavluš- Musikanten und viele weitere, 2. Choder Trachtenensembles – z.B. Konrader Dudelmusik, Spaňover Heligonka-Spieler, das original "BOHEMIA FOLKLÓR TRIO", vokale Ensembles und Dudelsackpfeifer, 3. Blasmusik - Božejáci, Budvarka, Babouci, Budějicer Kapelle, BOJANY aus Dolní Bojanovice, Březovanka aus Čáslava, Moravěnka von Jiří Helán, Nektarka aus Strakonice, Hořovicer Musik, Domažličanka, Lesanka von Václav Paleček aus Pilsen, Mädchenkapelle ČESKÉ BUCHTY (Tschechische Buchteln) oder VIKTORKY.

Agentura Harmonika Pospíšil

Agentura HARMONIKA POSPÍŠIL se specializuje od roku 2000 na všechny typy zábavných pořadů. Hlavním posláním je nabídka špičkových umělců ze žánru folklórní, dechové i lidové muziky. Exkluzivně zastupujeme moderátora Josefa Pospíšila (známého mnoho let z Českého rozhlasu i z pódií a kapelníka Šťáhlavské šestky). Agentura Harmonika Pospíšil zastupuje také populární "Harmonikové Duo – Renata a Josef Pospíšilovi", hrající nejen světové evergreeny, operetní, muzikálové či filmové melodie, ale také oblíbenou českou muziku a písničky k dobré pohodě. Naše agentura Vám nabízí umělce z oblasti folkóru a lidové hudby: 1. Cimbálové muziky: cimbálová muzika s Jožkou Černým, Karlem Hegnerem, Jožkou Šmukařem, Jiřím Helánem, sourozenci Boženkou a Zdeňkem Baťkovými, dále Františka Uhra, Vojtěcha Račického, Aničku Zlomkovou, Aleše Smutného, Pavlušovy muzikanty a mnohé další, 2. Chodské krojované soubory - např. Konrádyho dudáckou muziku, Spáňovské heligónkáře, originální "BOHEMIA FOLKLÓR TRIO", vokální soubory, dudáky, 3. Dechové hudby - Božejáci, Budvarka, Babouci, Budějická kapela, BOJANY z Dolních Bojanovic, Březovanka z Čáslavi, Moravěnka Jiřího Helána, Nektarka ze Strakonic, Hořovická muzika, Domažličanka, Lesanka Václava Palečka z Plzně, dívčí kapely ČESKÉ BUCHTY nebo VIKTORKY.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB