Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Apostel Moosbach - Kreuzweg 
  • Křížová cesta Moosbach 
  •  
  • Schulweg 10 
  • 94267 Prackenbach 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Apostel Moosbach - Kreuzweg

Das Pfarrdorf am Dreiländereck (Cham, Straubing, Regen), acht Kilometer westlich von Viechtach gelegen, konnte im Jahre 2002 ein nicht alltägliches Jubiläum begehen. Vor 150 Jahren nämlich (1852) haben Bewohner unter großen Mühen am Pfahl einen Kreuzweg errichtet. Der Pfahl mit seinen bizarren Felsen bot sich als hervorragende Kulisse an. Neben einem 700 Meter langen Weg wurden damals die aus Granit geschlagenen Steinsäulen aufgerichtet, in deren Vertiefung man am oberen Ende die 14 Kreuzwegbilder befestigte. Ab der 12. Station führt der Weg leicht bergauf und mündet in eine natürliche Erhöhung des Pfahls ein, wo auf einer kleinen Plattform drei Kreuze, im Volksmund Kalvarienberg genannt, den krönenden Abschluss des Kreuzweges bildet. Linker Hand der Kreuzigungsgruppe befindet sich die Situation der schlafenden Jünger am Ölberg, die mit fast lebensgroßen Figuren nachgestellt ist. In einer Grotte im Felsen befindet sich, ebenfalls mit einer fast lebensgroßen Figur, das nachgebildete Grab Jesu.

Křížová cesta Moosbach

Ve farní vesnici na rozhraní tří regiónů (Cham, Straubing, Regen), ležící osm kilometrů západně od Viechtachu, proběhlo v roce 2002 nevšední jubileum. Před 150 lety (1852) totiž obyvatelé s velikým úsilím zřídili u hory Pfahl křížovou cestu. Hora Pfahl se se svými bizardními skalami nabízela jako výborná kulisa. Kolem 700 m dlouhé cesty byly tehdy rozmístěny sloupy vytesané z granitu, na jejichž horních koncích bylo upevněno 14 obrazů křížové cesty. Od 12. stanice cesta mírně stoupá a ústí v přirozené vyvýšení hory, kde na malé plošině, lidově zvané Kalvarijská hora, stojí tři kříže jako vrcholné zakončení křížové cesty. Po levé straně od znázornění ukřižování skupiny křížů se nachází výjev znázorňující spící chlapce na kopci Ölberg, kteří jsou téměř v životní velikosti. V jeskyni ve skále se nachází imitace hrobu Ježíše, taktéž téměř v životní velikosti.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB