Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Altes Schloss 
 • Starý zámek 
 •  
 • Hlavní 27 
 • 36263 Dalovice 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Altes Schloss

Das Alte Schloss wurde in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts gebaut und diente als Herrensitz bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Eigentümer der Herrschaft wechselten oft. Aus historischen Dokumenten geht hervor, dass die Dallwitzer Herrschaft am längsten im Besitz der Familie Hiesserle (15. – 16. Jahrhundert), Schön von Schönau  (18. – 19. Jahrhundert) und Riedl von Riedenstein (1871 – Mai 1945) war. Die Familie Riedl von Riedenstein wohnte im Alten Schloss nur in den Jahren 1872–1875, dann ist sie in das Neue Schloss umgezogen. In den nachfolgenden Jahren diente das Alte Schloss als Wohnheim für Mitarbeiter der Porzellanfabrik. 1899 ist das Alte Schloss niedergebrannt. Das Dach und ein Teil des Interieurs wurden völlig zerstört. Freiherr Friedrich Riedl von Riedenstein ließ das Alte Schloss in den Jahren 1900–1902 im neuen Stil sanieren. Im Rahmen der Sanierung wurde das Gebäude um ein Stockwerk erhöht. Die äußere Gestalt des Alten Schlosses hat sich seitdem nicht geändert.

Nach dem Jahr 1902 wurde im 1. Stock ein Teil der umfangreichen Sammlungen der deutschen, französischen und englischen Literatur der Familie Riedl untergebracht. Das Erdgeschoss des Schlosses wurde (eine lange Zeit war hier das Medizinische Institut von MUDr. H. Brix untergebracht) vermietet. Nach Ende des II. Weltkrieges im Jahr 1945 wurde das Schloss zum Eigentum des Tschechoslowakischen Staates. Zurzeit hat hier die Mittlere landwirtschaftliche Schule (SZeŠ) Dalovice ihren Sitz. Der Eigentümer des Gebäudes ist die Region Karlsbad. 

Starý zámek

Starý zámek byl postaven v 1. polovině 16. století a sloužil jako panské sídlo až do 2. poloviny 19. století. Majitelé panství se často střídali. Z historických dokumentů vyplývá, že vlastníky dalovického panství byl nejdéle rod Hiesserle (15. – 16. století), rod Schön von Schönau  (18. – 19. století) a rod Riedl von Riedenstein (1871 – květen 1945).Rodina Riedl von Riedenstein pobývala ve Starém zámku pouze v letech 1872–1875 a pak se přestěhovala do Nového zámku. V dalších letech sloužil Starý zámek  jako ubytovna pro zaměstnance porcelánky. V roce 1899 Starý zámek vyhořel. Zcela zničena byla střecha a část vnitřku budovy. Baron Friedrich Riedl von Riedenstein nechal v letech 1900–1902 zrekonstruovat Starý zámek v novějším stylu. V rámci rekonstrukce bylo přistavěno jedno patro. Vnější podoba Starého zámku se od té doby nezměnila.

Po roce 1902 byla do 1. patra budovy umístěna část rozsáhlých sbírek německé, francouzské a anglické literatury rodiny Riedlů. Přízemí zámku se pronajímalo (dlouhou dobu zde byl lékařský ústav MUDr. H. Brixe). Po skončení II. světové války r. 1945 se stal zámek majetkem československého státu. V současné době  zde sídlí Střední zemědělská škola Dalovice. Vlastníkem budovy je Karlovarský kraj. 
 • Öffnungszeiten:
 • unzugänglich
 • Otevírací doba:
 • nepřístupný

Fotogalerie • Fotogalerie

Altes Schloss | Starý zámek
 |
 | Historické foto
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB