Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Barockschloss Tábor - Měšice 
 • Barokní zámek Tábor - Měšice 
 •  
 • Chýnovská 1 
 • 391 56 Tábor 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Jan Nepomuk Berwid-Buquoy
 •  
 • Tel. +420 381 256 049
 • Mobil +420 607 935 400
 • Internet http://www.tabor.cz/

Info • Info

Barockschloss Tábor - Měšice

Das Barockschloss Měšice ist die Dominante des Stadtteiles Měšice in Tábor, an dessen Stelle früher das ursprüngliche Dorf von Zdislav aus Měšice im Jahre 1296 gegründet worden ist. Měšice gehörte in den Jahren 1352-1371 Oldřich Sezima aus Ústí. 1545 baute Prokop aus Heljovice in der Ortschaft eine Renaissancefestung, die Jan Josef Carreto - Graf aus Millesima – 1699 in ein Barockschloss umbauen lies. Seit 1997 besitzt das Schloss Dr. Jan Berwid-Buquoy, die es rekonstruierte und der Öffentlichkeit zugänglich machte. Im Schloss sind Möbelexponate aus Erbschaften von berühmten historischen Persönlichkeiten zu sehen: Esstisch und Kanapee von Reinhard Heydrich; Schreibtisch, Lederkanapee und Esstisch mit Stühlen von Clementine Churchill; Jugendstilbett aus dem Jahr 1901 von Jan Masaryk; Kommode mit Spiegel aus dem Jahr 1939 von Claus Stauffenberg (Hauptorganisator des Hitlerattentats); Jugendstil-Schlafzimmer aus dem Jahr 1904 des französischen Außenministers Aristida Briand; Garderobeschrank und Wäschekasten aus dem Jahr 1930 von Ing. Jan Bervid, der sich um die Entwicklung der Tschechoslowakischen Zivilluftfahrt verdiente. Dauerausstellungen: „Konrad Adenauer – Mensch, Politiker und Europäer“ „Der Überfall der Tschechoslowakei durch die Sowjet-Armee – 21. September 1968“.

Barokní zámek Tábor - Měšice

Barokní zámek Měšice je dominantou městské části Měšice v Táboře, na jejímž místě stála původní vesnice založená roku 1296 Zdislavem z Měšic. V letech 1352-1371 patřily Měšice Oldřichovi Sezimovi z Ústí. Roku 1545 postavil Prokop z Hejlovce v obci renesanční tvrz, kterou Jan Josef Carreto - hrabě z Millesima přestavěl roku 1699 na barokní zámek. Od roku 1997 je majitelem zámku Dr. Jan Berwid-Buquoy, který jej zrekonstruoval a zpřístupnil veřejnosti. Na zámku jsou k vidění nábytkové exponáty z pozůstalosti slavných historických osobností: jídelní stůl a pohovka Reinharda Heydricha, psací stůl, kožená pohovka a jídelní stůl s židlemi Clementine Churchillové, secesní postele z roku 1901 po Janu Masarykovi, komoda se zrcadlem z roku 1939 po Clausi Stauffenbergovi (hlavní organizátor atentátu na Hitlera), secesní ložnice z roku 1904 po francouzském ministru zahraničních věcí Aristidu Briandovi, šatník a prádelník z roku 1930 patřící Ing. Janu Bervidovi, který se zasloužil o rozvoj československého civilního letectví. Stálé výstavy: "Konrad Adenauer - Člověk, politik a Evropan" "Přepadení Československa sovětskou armádou - 21. srpen 1968".
 • Öffnungszeiten:
 • Das Schloss ist ganzjährig nach vorheriger telefonischer Vereinbarung von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.50 - 1.50
 • Otevírací doba:
 • Zámek je otevřen celoročně po předchozí domluvě od 11.00 do 17.00 hodin.
 • Vstupné v Kč: 15 - 45,-
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB