Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Andělská Hora - Burgruine 
 • Andělská Hora - zřícenina hradu 
 •  
 • Andělská Hora (8 km jihovýchodně od Karlových Varů) 
 • 364 71 Andělská Hora 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Andělská Hora - Burgruine

Die gotische Burg, ursprünglich Engelsburg genannt, entstand vermutlich erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts. Erstmals wird sie 1402 erwähnt, als über sie Boreš, der Graf von Riesenburg berichtet. In den Jahren 1406-14 gehörte sie Oldřich Zajíc von Hasenburg, nach seinem Tod fällt sie an den König. Ab 1430 war sie in Besitz von Jakoubek von Vřesovice, ab 1437 in Besitz der Šliks, in den 60er Jahren gehörte sie Zbyněk Zajíc voon Hasenburg und ab 1466 den Herren aus Plavno. Die letzten drei Geschlechter haben die Burg umgebaut, vor allem die Herren von Plavno nach der Eroberung durch das königliche Heer 1468. 1621 wurde sie beschlagnahmt und an Heřman Černín von Chudenice verkauft. 1635 wurde sie von den Schweden erobert und danach nur noch „faute de mieux“ gepflegt. Definitiv verlassen wurde die Burg nach dem Brand 1718. Die Burgruine ist heute in Besitz der Gemeinde Andělská Hora (Engelsburg). Die Burgruine befindet sich auf dem Gipfel einer Basaltkegelberges und ist wegen ihrer hohen Lage für die Umgebung eine Dominante. Der Kern der Burg bildete die Innen- oder Oberburg auf der höchsten Stelle des felsigen Bergkammes. Von der ursprünglichen Riesenburger Burg ist nichts mehr übrig. Reste des bewohnbaren eckigen Turmes stammen aus dem Šliker Umbau der 30er-40er Jahre des 15. Jahrhunderts. Von diesem Bau sind nur noch die Keller-Tonnengewölbe und ein Rest der Umfassungsmauer erhalten geblieben. Lage: 8 km südöstlich von Karlsbad

Andělská Hora - zřícenina hradu

Gotický hrad, původně zvaný Engelsburg, vznikl zřejmě až koncem 14. století. Poprvé je připomínán roku 1402, kdy o něm píše Boreš Hrabě z Rýzmburka. V letech 1406-14 patřil Oldřichovi Zajícovi z Házmburka, po jeho smrti připadl králi. Od roku 1430 byl majetkem Jakoubka z Vřesovic, roku 1437 přešel na Šliky, v 60. letech patřil Zbyňku Zajícovi z Házmburka a od roku 1466 pánům z Plavna. Poslední tři rody hrad upravovali, zejména páni z Plavna po jeho dobytí královským vojskem roku 1468. Roku 1621 byl konfiskován a prodán Heřmanu Černínovi z Chudenic. Roku 1635 byl dobyt Švédy a poté již byl udržován pouze nouzově. Definitivně opuštěn byl po požáru roku 1718. Zřícenina hradu je dnes ve vlastnictví obce Andělská Hora. Hradní zřícenina zaujímá vrchol čedičové homole a je pro svou vysokou polohu dominantou okolí. Jádro hradní stavby tvořil vnitřní či horní hrad na nejvyšším místě skalnatého hřebenu. Z původního rýzmburského hradu se však nic nezachovalo. Zbytky hranolové obytné věže pocházejí ze šlikovské přestavby ve 30.–40. letech 15. století. Z této stavby zbyly už jen valeně klenuté sklepy a část obvodových zdí. Poloha: 8 km jihovýchodně od Karlových Varů
 • Öffnungszeiten:
 • Die Burgruine ist frei zugänglich.
 • Eintrittspreis in €: Eintritt frei
 • Otevírací doba:
 • Hradní zřícenina je volně přístupná.
 • Vstupné v Kč: Vstup volný

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB