Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Barockschloss Oselce 
  • Barokní zámek Oselce 
  •  
  • Oselce 1 
  • 335 46 Oselce 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Barockschloss Oselce

Das Barockschloss in Oselce wurde an der Stelle einer ehemaligen Festung im Jahr 1680 erbaut und von Amoni De Maggi in den Jahren 1707 - 1737 umgebaut. Bei der Umgestaltung wurde auch die Schlosskapelle erbaut, deren Decke ein Fresko mit schwarzen Heiligen schmückt. Das Gebäude des Schlosses ist zweistöckig mit einer einfachen Architektur. Schmuckstück des Schlosses sind der Turm mit Uhr und die Arkaden im Hof. Das Schloss ist von einem englischen Park umgeben. In den neunziger Jahren 19. Jahrhundert wurde das Schlossgelände von einer Reihe von Schriftstellern und Komponisten besucht - unter ihnen waren auch J. Vrchlický, J. V. Sládek, Oskar Nedbal oder Josef Suk. Zurzeit ist im Schloss eine Bildungseinrichtung untergebracht.

Barokní zámek Oselce

Barokní zámek v Oselcích byl vystavěn na místě tvrze v roce 1680 a přestaven Amoniem De Maggi v letech 1707 - 1737. Při úpravě byla postavena zámecká kaple, kterou zdobí nástropní freska s černými patrony. Budova zámku je dvoupatrová, s jednoduchou architekturou, ozdobou je věž s hodinami a arkády na nádvoří. Zámek je obklopen anglickým parkem. V devadesátých letech 19. století byl zámecký areál navštěvován řadou spisovatelů a skladatelů - mezi nimi byl J. Vrchlický, J. V. Sládek, Oskar Nedbal, Josef Suk. V současné době je na zámku umístěno učiliště.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB