Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schlosskapelle im Schlosshotel Býkov 
  • Zámecká kaple v zámeckém hotelu Býkov 
  •  
  • Hromnice 55 
  • 330 04 Hromnice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schlosskapelle im Schlosshotel Býkov

Zum Schlosshotel Býkov in der Nähe von Pilsen (ca. 10 km entfernt) gehört eine herrlich restaurierte Hauskapelle, die dem Hl. Johannes v. Nepomuk geweiht ist und für Trauungen und sonstige kirchliche Festlichkeiten zur Verfügung steht. Besonders interessant ist das wunderbare Deckengemälde aus der Gründerzeit im Altarraum, das bei der Sanierung vor einigen Jahren wieder freigelegt und restauriert wurde. Býkov wurde im Jahre 1703 als Kloster vom Abt Eugen Tyttl vom Kloster Plasy errichtet. Angegliedert ist ein Bauernmuseum und ein Hotel mit Wellness-Abteilung und unterschiedlich großen Gasträumen für die Bewirtung der Hotel- und Tagesgäste und zur Nutzung für private und öffentliche Veranstaltungen.

Zámecká kaple v zámeckém hotelu Býkov

K zámeckému hotelu Býkov v blízkosti Plzně (cca 10 km) patří nádherně restaurovaná kaple, která je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a je k dispozici pro svatby a jiné církevní oslavy. Zvlášť zajímavá je stropní malba z doby založení kaple v prostoru oltáře, která byla při sanaci před několika lety odkryta a restaurována. Zámecký hotel Býkov byl vybudován v roce 1703 opatem Evženem Tyttlem z kláštera Plasy. K zámeckému hotelu je přičleněno selské muzeum a hotel s wellness-vybavením, rozdílně velké hostinské prostory pro pohoštění hotelových a denních hostů a k využití pro soukromé a veřejné akce.

Fotogalerie • Fotogalerie

Luftaufnahme | Letecký pohled
Kapelle | Kaple
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB