Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Vilsbiburger Heimatmuseum / Kröninger Hafnermuseum - "Kulturschatz" 
  • Vlastivědné muzeum ve Vilsbiburgu a Hrnčířské muzeum v Kröningu - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Stadtplatz 39-40 
  • 84137 Vilsbiburg 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Vilsbiburger Heimatmuseum / Kröninger Hafnermuseum - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Am Nordende des großen altbayerischen Straßenmarkts liegen drei historisch wertvolle Gebäude, die zusammen das Vilsbiburger Heimatmuseum/Kröninger Hafnermuseum bilden: Das Museum umfasst die spätgotische Spitalkirche (um 1400, mit freigelegten gotischen Wandmalereien), das ehem. Hl.-Geist-Spital und ein Bürgerhaus.

Die Exponate reichen von archäologischen Funden über heimatgeschichtliche Sammlungen bis zur größten Sammlung von Kröninger Hafnergeschirr. Ebenso werden die Arbeitswelt, die Handwerkerorganisationen und die Schicksale namhafter Hafnerfamilien dokumentiert.

»Kröninger Ware« bezeichnet hochwertige Keramik aus den Werkstätten des Kröning.

Vlastivědné muzeum ve Vilsbiburgu a Hrnčířské muzeum v Kröningu - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Na severním konci velkého starobavorského pouličního tržiště stojí tři historicky cenné budovy. V nich se dnes nachází Vlastivědné muzeum a Kröningské hrnčírské muzeum. V areálu těchto muzeí stojí pozdně gotický špitální kostel, postavený kolem roku 1400 a vyzdobený nedávno odkrytými gotickými nástěnnými malbami. Dále je zde bývalý špitál Ducha svatého a jeden mešťanský dům.

Exponáty vystavené v obou muzeích zahrnují archeologické nálezy a bohaté vlastivědné sbírky. K vidění je zde největší sbírka kröningských hrnčířských výrobků a návštěvníci se dozvědí mnohé o historii a osudech významných hrnčířských rodů. Podrobně je zdokumentována práce jednotlivých řemeslnických spolků.

Název »Kröningské zboží« nesla velmi cenná keramika z kröningských dílen.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB