Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Renovierung der Kirche St. Anna in Libínské Sedlo (Pfefferschlag) (DTZF-Projekt) 
 • Obnova kostela sv. Anny v Libínském Sedle 
 •  
 • Libínské Sedlo 
 • 383 01 Libínské Sedlo 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Renovierung der Kirche St. Anna in Libínské Sedlo (Pfefferschlag) (DTZF-Projekt)

Die St.-Anna-Kirche in Libínské Sedlo (Pfefferschlag) wurde Ende des 14. Jahrhunderts im gotischen Stil erbaut. Aus dieser Zeit sind die Steinleibung und das Sanktuar mit einem geschmiedeten Eisengitter erhalten. Nach einem Blitzeinschlag und dem anschließenden Einsturz des Sakristeigewölbes im Jahr 1732 wurde die Kirche im Barockstil wieder aufgebaut.

Es handelt sich um ein einschiffiges Bauwerk mit achtseitigem Presbyterium, Sakristei und eingebautem Chor für Musiker. Die Inneneinrichtung der Kirche stammt aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. In der Kirche befinden sich wertvolle Wandgemälde – gotische Fresken mit dem Motiv des Jüngsten Gerichts und der Krönung Mariens im Kirchenschiff , ein Fresko Christi im Garten Gethsemane und ein Fresko der Anbetung der Heiligen Drei Könige im Presbyterium.

Die Renovierung der Kirche St. Anna, in der sich mehrmals im Jahr bei Wallfahrten und deutsch-tschechischen Gottesdiensten Deutsche und Tschechen treffen, wurde 2001 vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) gefördert. Der Zuschuss betrug 500 000 CZK.

Obnova kostela sv. Anny v Libínském Sedle

Kostel sv. Anny v Libínském Sedle byl postaven v gotickém stylu koncem 14. století. Z gotické doby se dochovala dvojí kamenná ostění lodě a sanktuář s kovanou železnou mříží v presbytáři. Po úderu bleskem a následném zřícení klenby sakristie v r. 1732 byl kostel barokně přestavěn.

Jedná se o jednolodní stavbu s oktogonálním presbytářem, sakristií a vestavěným hudebním kůrem. Vnitřní zařízení kostela je z 1. poloviny 18. století. V kostele se nachází vzácné nástěnné malby – v lodi kostela to jsou gotické fresky s námětem Posledního soudu a Korunování Panny Marie, v presbytáři kostela s námětem Krista v Zahradě Getsemanské a renesanční freska Klanění tří králů.

Renovace kostela sv. Anny, kde se několikrát do roka setkávají Češi a Němci při příležitosti poutí a česko -německých mší, byla v r. 2001 finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). Výše příspěvku činila 500 000 Kč.
 • Öffnungszeiten:
 • Die Kirche ist während der alljährlichen St. Anna-Wallfahrt und während der Gottesdienste zugänglich, die regelmäßig jeden dritten Samstag im Monat ab 18.00 Uhr stattfinden.
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Kostel je přístupný během každoroční Svatoannenské pouti a při bohoslužbách, které se konají pravidelně každou třetí sobotu v měsíci od 18.00 hod.
 • Vstupné v Kč: zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

Die St. Anna-Kirche in Libínské Sedlo (Pfefferschlag) | Kostel sv. Anny v Libínském Sedle
Die St. Anna-Kirche in Libínské Sedlo (Pfefferschlag) | Kostel sv. Anny v Libínském Sedle
Die St. Anna-Kirche in Libínské Sedlo (Pfefferschlag) | Kostel sv. Anny v Libínském Sedle
Das Presbyterium mit dem Hauptaltar | Presbytář s hlavním oltářem
Der Hauptaltar im Presbyterium mit linkem Seitenaltar | Hlavní oltář v presbytáři a levý boční oltář
Kreuzweg mit rechtem Seitenaltar | Křížová cesta a pravý boční oltář
gotische Freske mit Motiv des Letzten Gerichts | Gotická freska s motivem Posledního soudu
Detail der Freske - Motiv der Krönung Mariens | Detail fresky - motiv Korunování Panny Marie
Renaissance-Freske mit Motiv der Verbeugung der Hl. drei Könige | Renesanční freska s motivem Klanění tří králů
Das gotische Sanktuar mit Fresken | Gotický sanktuář s freskami
Der Eingang mit Fresken | Vchod s freskami
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,33 MB