Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Slavonice 
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Slavonice 
  •  
  • náměstí Míru 477 
  • 378 81 Slavonice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Slavonice

Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Slavonice wurde am Ende des 13.Jhs. gegründet. Ihre derzeitige Gestalt ist das Ergebnis eines spätgotischen Umbaus, der im Jahre 1521 erfolgte. Die Kirche bildet eine Basilika mit drei Schiffen und einem Presbyterium. Über dem Presbyterium erstreckt sich in zwei Feldern ein Kreuzgewölbe und auch das Presbyterium wird mit einem fünfseitigen Schluss beendet. An der westlichen Seite befinden sich zwei Portale aus dem 14. Jh, die aus dem ursprünglichen Bau blieben. Am Anfang des 18. Jhs. entstanden die zwei Seitenkapellen Sv. Antonín (St. Antonius) und Sv. Panna Marie Bolestná (Maria, Mutter der Schmerzen). Die meiste Ausstattung ist pseudogotisch, es wurde aber ein spätgotisches Relief Poslední večeře Páně (Das letzte Abendsmahl) erhalten, das aus dem Anfang des 16. Jhs. stammt und das Relief Ukřižování(Kreuzigung) aus dem Jahre 1512. Das gotische Kruzifix, das gotische Wandgemälde und die Wandgemälde aus Renaissance und Barock sind auch sehr wertvoll.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Slavonice

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích byl založený koncem 13. století. Jeho současný vzhled je výsledkem pozdně gotické přestavby z roku 1521. Samotný kostel tvoří trojlodní bazilika s presbytářem o dvou polích křížové klenby a pětibokém závěru. Z původní stavby kostela si na západní straně kostela můžeme prohlédnout dva portály ze 14. století. Na počátku 18. století vznikly dvě boční kaple sv. Antonína a Bolestné Panny Marie. Většina vybavení kostela je pseudogotická, dochoval se však pozdně gotický reliéf Poslední večere Páně pocházející ze začátku 16. století a reliéf Ukřižování z roku 1512. Cenné jsou rovněž gotické, renesanční a barokní nástěnné malby a gotický krucifix.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB